(067) 531-19-39 Kyivstar (099) 559-05-94 MTC

Довідник (Авраменко) ЗНО 2020 Українська мова та література. Завдання в тестовій формі 1-ша частина. Авт: Авраменко О. Вид-во: Грамота

Ціна: 135.00грн.
Стара ціна: 150.00грн.

Довідник (Авраменко) ЗНО 2020 Українська мова та література. Завдання в тестовій формі 1-ша частина. Авт: Авраменко О. Вид-во: Грамота

Немає на складі

ISBN: 978-966-349-653-5

Автор:

Формат: 148x210мм (А5)

Рік видання:

Кількість сторінок: 572

Обкладинка: тверда

Видавництво: Грамота

    Довідник (Авраменко) ЗНО 2020 Українська мова та література. Завдання в тестовій формі 1-ша частина. Авт: Авраменко О. Вид-во: Грамота

Видання призначене для якісної підготовки школярів до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури 2019 року. Збірник містить теоретичний матеріал, а також завдання в тестовій формі різного рівня складності з української мови та літератури.

Посібник укладено відповідно до чинних програм з української мови та літератури для загальноосвітніх навчальних закладів і програми ЗНО-2019. Матеріал посібника також можуть використовувати вчителі під час проведення уроків для навчального тестування й контрольних робіт.

Даний посібник має гриф МОН "Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах комісією з української мови та літератури Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ДНУ "ІМЗО" від 3.07.2017 р. № 21.1/12-Г-318)"

Мета цього навчального посібника — допомогти майбутнім учасникам зовнішнього незалежного оцінювання самостійно підготуватися до виконання тестових завдань з української мови та літератури. Матеріал збірника укладено відповідно до чинних програм з української мови і літератури для середніх загальноосвітніх навчальних закладів і програми ЗНО.
Книжка складається з двох частин: І — українська мова, II — українська література. Кожна з них має таку будову: спочатку в доступній, стислій і зручній для засвоєння формі викладено необхідний теоретичний матеріал, що ілюструється прикладами. Після пояснення запропоновано в тестовій формі різного рівня систему завдань, виконавши які, кожен матиме можливість систематизувати знання за курс середньої школи. Формулювання й графічне оформлення завдань двох форм — на надання від-повіді й на встановлення правильної відповідності — максимально відповідає тестовому зошиту зовнішнього незалежного оцінювання.
Книжка стане в пригоді також учням 5-10 класів під час вивчення відповідних тем, адже посібник містить значну кількість завдань, виконання яких дасть можливість набути практичних умінь і навичок з української мови і літератури.
Матеріал посібника вчителі можуть використовувати під час проведення уроків для навчального тестування, тематичних контрольних робіт, а також для додаткової самостійної роботи учнів у позаурочний час.
Автори

ЗМІСТ
Від авторів З
УКРАЇНСЬКА МОВА
Програма зовнішнього незалежного оцінювання 4
Фонетика 13
Лексикологія 25
Фразеологія 37
Будова слова. Словотвір 42
Морфологія 49
Іменник 49
Прикметник 70
Числівник 81
Займенник 90
Дієслово 97
Дієприкметник 102
Дієприслівник 103
Прислівник 122
Службові частини мови та вигук 131
Прийменник 131
Сполучник 133
Частка 135
Вигук 137
Загальна морфологія 143
Синтаксис. Пунктуація 146
Словосполучення 146
Головні члени речення 149
Другорядні члени речення 154
Класифікація речень 160
Односкладні речення 165
Ускладнене речення 169
Складне речення 213
Пряма мова 243
Цитата 244
Стилістика. Розвиток мовлення 249
Орфографія 257
Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні е,и, о 257
Спрощення в групах приголосних 262
Зміни приголосних за творення слів 266
М'який знак (знак м’якшення) 270
Сполучення йо, ьо 271
Апостроф 276
Подвоєння літер 281
Правопис префіксів 288
Велика літера та лапки у власних назвах 293
Написання слів іншомовного походження 301
Основні правила переносу слів з рядка в рядок 310
Написання складних слів разом та через дефіс 312
Правопис не з різними частинами мови 319
Уживання у-в, і-й 325
Власне висловлення (розвиток мовлення) 330
Короткий словник наголосів 339

Короткий фразеологічний словник 344

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
Програма зовнішнього незалежного оцінювання 351
Як готуватися до ЗНО з української літератури 354
9 клас
Усна народна творчість 358
Давня українська література 368
Григорій Сковорода 372
Література кінця XVIII — початку XX ст 377
Іван Котляревський 377
Григорій Квітка-Основ’яненко 387
Тарас Шевченко 393
Пантелеймон Куліш 412
10 клас
Іван Нечуй-Левицький 419
Панас Мирний 425
Іван Карпенко-Карий 433
Іван Франко 439
Література XX ст 446
Михайло Коцюбинський 446
Ольга Кобилянська 455
Леся Українка 463
11 клас
Микола Вороний 474
Олександр Олесь 475
Павло Тичина 476
Максим Рильський 479
Микола Зеров 480
Володимир Сосюра 481
Богдан-Ігор Антонич 482
Микола Хвильовий 487
Юрій Яновський 492
Валер’ян Підмогильний 496
Остап Вишня 503
Микола Куліш 509
Олександр Довженко 514
Андрій Малишко 519
Василь Симоненко  520
Василь Стус 522
Іван Драч 523
Євген Маланюк 524
Ліна Костенко 530
Олесь Гончар 539
Григір Тютюнник 543
Іван Багряний 546
ВІДПОВІДІ
Українська мова 554
Українська література 560