(099) 559-05-94 MTC . Мінімальне замовлення від 100 грн.

Довідник (Авраменко) ЗНО 2021 Українська мова та література. Завдання в тестовій формі 1-ша частина: Грамота

Ціна: 143.00грн.
Стара ціна: 180.00грн.

Довідник (Авраменко) ЗНО 2021 Українська мова та література. Завдання в тестовій формі 1-ша частина: Грамота

ISBN: 9789663498386

Автор:

Формат: 176x250мм (В5)

Рік видання:

Кількість сторінок: 496

Обкладинка: тверда

Видавництво: Грамота

    Довідник (Авраменко) ЗНО 2021 Українська мова та література. Завдання в тестовій формі 1-ша частина. Авт: Авраменко О. Вид-во: Грамота

Видання призначене для якісної підготовки школярів до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури 2021 року. Збірник містить теоретичний матеріал, а також завдання в тестовій формі різного рівня складності з української мови та літератури.

Посібник укладено відповідно до чинних програм з української мови та літератури для загальноосвітніх навчальних закладів і програми ЗНО-2021. Матеріал посібника також можуть використовувати вчителі під час проведення уроків для навчального тестування й контрольних робіт.

Мета цього навчального посібника - допомогти майбутнім учасникам зовнішнього незалежного оцінювання самостійно підготуватися до виконання тестових завдань з української мови та літератури. Матеріал збірника укладено відповідно до чинних програм з української мови та літератури для закладів загальної середньої освіти й нової програми до ЗНО-2021.

Книжка складається з двох частин: І - українська мова, ІІ - українська література. Кожна з них має таку будову: спочатку в доступній, стислій та зручній для засвоєння формі викладено необхідний теоретичний матеріал, проілюстрований прикладами. Після пояснення запропоновано вправи й завдання в тестовій формі , виконавши які кожний матиме можливість систематизувати знання за курс середньої школи. Формулювання й графічне оформлення завдань двох форм - на вибір однієї правильної відповіді й на встановлення логічних пар - максимально відповідають тестовому зошиту зовнішнього незалежного оцінювання.

Книжка стане в пригоді також учням 5- 10 класів під час вивчення відповідних тем, адже посібник містить значну кількість завдань, виконання яких дасть можливість набути практичних умінь і навичок з української мови та літератури.

Матеріал посібника вчителі можуть використовувати під час проведення уроків для навчального тестування, контрольних робіт , а також для додаткової самостійної роботи учнів у позаурочний час.

Від авторів 3

УКРАЇНСЬКА МОВА

Програма зовнішнього незалежного оцінювання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Фонетика. Графіка. Орфоепія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Склад. Наголос . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Найпоширеніші випадки чергування звуків...... . ... . .... .. .......... .. ... . 21

Орфографія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні е, и, о . . . . . . . . . . . . . . . 25

Правопис префіксів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ЗО

Спрощення в групах приголосних . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Зміни приголосних при творенні слів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Апостроф . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Знак м'якшення (ь) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Сполучення йо, ьо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Подвоєння літер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Написання слів іншомовного походження................ .. ... . . . ........ 61

Велика літера та лапки у власних назвах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Складні слова. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Правопис не з різними частинами мови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Основні випадки чергування у-в, і-й . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Основні правила переносу слів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Лексикологія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Фразеологія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Будова слова. Словотвір ............... . ............... . . . . ... .. . .... ...... 108

Морфологія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Іменник..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

Прикметник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Числівник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Займенник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

Дієслово........... . ... . ......... . ....... . ........ . . ..... ............. . . 165

Дієприкметник . ........... ... .......... . ............ . . . . " . . . . . . . . . . . . . . . 179

Дієприслівник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

Прислівник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

Службові частини мови та вигук. .. ............... . ........ .......... . ... 199

Прийменник...................................... ... . ... ........... . 199

Сполучник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 202

Частка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

Вигук . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

Загальна морфологія.... . ... ....... .................. . ............... . .. 211

Синтаксис. Пунктуація . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

Словосполучення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

Головні члени речення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

Другорядні члени речення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

Класифікація речень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

Односкладні речення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

Ускладнене речення. . . .. .. . ......................................... . ... 236

Відокремлені члени речення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246

Складне речення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277

Пряма мова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304

Стилістика. Розвиток мовлення ... . .... . ............... . ... . .... . . . .. . . . ... 310

Власне висловлення (розвиток мовлення) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325

Перелік слів з нормативним наголосом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Програма зовнішнього незалежного оцінювання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334

Усна народна творчість . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337

Давня українська література . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344

Григорій Сковорода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346

Література кінця XVIII - початку ХХ ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351

Іван Котляревський . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351

Тарас Шевченко. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359

Пантелеймон Куліш ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367

Іван Нечуй - Левицький. .... .. ... .. . .... .... . ... . ..................... . .. 371

Панас Мирний . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375

Іван Карпенко - Карий . . ........... . ... .. .......... . ..... . ........... . .... 380

Іван Франко . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384

Література ХХ ст. .... . ... . ......... . ... .. .................................. 393

Михайло Коцюбинський . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393

Василь Стефаник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399

Ольга Кобилянська . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402

Лес я Українка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406

Поезія першої половини ХХ ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411

Микола Вороний ... . ... . . . ..... . ......... . .... . ............. . . . ........ 411

Олександр Олесь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411

Павло Тичина.... . ... ... ... .. . . . ..... ... ....... .. ....................... 412

Максим Рильський... . ..... . . . ...... . ..... . ... . .... . . . .................. 413

Володимир Сосюра. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414

Богдан-Ігор Антонич ...... .. . .. . .. .. . ... . . . .......... .. . . .. . .. . ......... 414

Микола Хвильовий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419

Валер ' ян Підмогильний . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424