(098) 559-05-94 Kyivstar (099) 559-05-94 MTC (063) 945-84-05 life :)

ДПА 2019 Фізика 9 клас. Збірник завдань + відповіді. Костюк А. купити

Ціна: 30.00грн.

ДПА 2019 Фізика 9 клас. Збірник завдань + відповіді. Костюк А. купити

ISBN: 9789660777773

Автор:

Формат: 176x250мм (В5)

Рік видання:

Кількість сторінок: 24

Обкладинка: м'яка

Фрагмент для ознайомлення (~183 Kb PDF)

ДПА 2019 Фізика 9 клас. Збірник завдань + відповіді. Костюк А. купити

Збірник призначено для підготовки та проведення державної підсумкової атестації з фізики в дев’ятих класах загальноосвітніх навчальних закладів. Зміст завдань відповідає чинній навчальній програмі з фізики для загальноосвітніх навчальних закладів.

Посібник «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з фізики. 9 клас» містить 10 варіантів атестаційних робіт. Завдання для кожного варіанту дібрано з усіх розділів базового курсу фізики, до того ж їхня кількість приблизно пропорційна часу, передбаченому на вивчення певної теми.

Кожний варіант атестаційної роботи містить 17 завдань різних рівнів складності залежно від кількість логічних кроків, які потрібно виконати для їхнього розв’язання.

Завдання 1–10 з вибором однієї правильної відповіді — це завдання в тестовій формі, розраховані на засвоєння основних понять, репродуктивне відображення навчального матеріалу, нескладні розрахунки. Завдання вважається виконаним правильно, якщо указано тільки одну літеру, якою позначено правильну відповідь. Кожна правильна відповідь оцінюється 1 балом.

Завдання 11–13 — завдання на встановлення відповідності (утворення логічних пар) між інформацією, позначеною цифрами, та інформацією, позначеною літерами. Кожна правильно встановлена логічна пара оцінюється 1 балом.

Завдання 14 — якісне запитання. Залежно від правильності та повноти наведених пояснень відповідь на це запитання може бути оцінена від 0 до 3 балів.

Завдання 15–17 — розрахункові задачі, виконання яких перевіряє вміння учнів розв’язувати і типові задачі. Під час оцінювання враховуються основні вимоги щодо оформлення розв’язку задачі, а саме: запис умови задачі в скороченому вигляді; переведення одиниць фізичних величин в одиниці Міжнародної системи одиниць; виконання рисунка, побудова графіка, схеми; стисле пояснення обраного методу розв’язання задачі; виведення кінцевої формули; перевірка одиниць шуканої величини; обчислення значення шуканої величини. Максимальна кількість балів, яку отримує учень за виконання завдання 15 — 3 бали, завдання 16 та 17 — 4 бали.