(098) 559-05-94 Kyivstar (099) 559-05-94 MTC

ДПА 2019 Зарубіжна література 9 клас. Збірник завдань + відповіді. Дячок С. купити

Ціна: 40.00грн.

ДПА 2019 Зарубіжна література 9 клас. Збірник завдань + відповіді. Дячок С. купити

Немає на складі

ISBN: 97896607070707

Автор:

Формат: 176x250мм (В5)

Рік видання:

Кількість сторінок: 60

Обкладинка: м'яка

Фрагмент для ознайомлення (~224 Kb PDF)

ДПА 2019 Зарубіжна література 9 клас. Збірник завдань + відповіді.

У посібнику подано 11 варіантів контрольних робіт з зарубіжної літератури, що містять тестові завдання, однакові за структурою і складністю.

Посібник покликаний допомогти вчителям в укладанні матеріалу контрольних робіт для ДПА, а також учням 9-го класу в підготовці до ДПА з зарубіжної літератури.

Завдання, які навчальні заклади готують для проведення атестації, повинні охоплювати навчальний матеріал 8 і 9 класів та містити не менше десяти варіантів завдань різної форми. Якщо кількість учнів у класі менша десяти, кожен з них отримує окремий варіант.

                Державна підсумкова атестація (ДПА) із зарубіжної літератури у 9 класі проводиться у формі тестування.

                Мета – перевірити рівень знань, умінь та навичок із зарубіжної літератури й оцінити навчальні досягнення дев’ятикласників.

                Найдоцільнішим і найефективнішим методом оцінювання є саме тестування, оскільки дає змогу охопити весь зміст навчальних програм.

                Збірник завдань для підготовки до проведення ДПА із зарубіжної літератури укладено відповідно до чинної програми із зарубіжної літератури.

На виконання завдання державної підсумкової атестації із зарубіжної  літератури відводиться 90 хвилин (час на вступну бесіду та інструктаж не враховується).

У збірнику подано 11 варіантів однакових за структурою і складністю завдань, які передбачають перевірку опанування учнями змісту художніх творів, їх аналізу та інтерпретації, усвідомлення родової та жанрової специфіки, стильової своєрідності, ідейно-художнього змісту та особливостей поетики, відомостей із теорії літератури, аналізу літературного процесу.

        Кожен варіант складається із 24 завдань різної форми.

        Завдання 1–19 (на знання художніх текстів, біографій митців, особливостей літературних епох і напрямів, теоретико-літературних понять, визначення твору за уривком) передбачають вибір однієї правильної відповіді із чотирьох запропонованих;

                завдання 20 передбачає встановлення послідовності (учень має правильно розташувати запропоновані елементи, позначивши їх відповідними цифрами);

                завдання 21–23 на встановлення відповідності (до кожного рядка, позначеного цифрою, учень добирає відповідник, що позначений буквою);

                завдання 24 передбачає написання есе на запропоновану тему (ця творча робота має відображати сформованість базових знань із зарубіжної літератури, уявлення про художню літературу як мистецтво слова, уміння самостійно мислити, аналізувати різні за жанровою специфікою твори й висловлювати щодо них власні думки, спиратися на художні тексти, добирати відповідну форму вислову, визначати національну своєрідність твору).

Виконання завдання відкритої форми у вигляді есе оцінюється відповідно до таких параметрів: повнота розкриття теми; посилання на літературні тексти, уміння їх аналізувати та інтерпретувати; логічна послідовність викладу думок (наявність тези, аргументів, висновку); чітка побудова; структурна цілісність, переконливість наведених аргументів в основній частині твору, точність, зрозумілість думки; образне мислення.

За виконання творчого завдання учень може отримати максимум 3 бали. За наявності великої кількості орфографічних і пунктуаційних помилок  0,5 бала знімається.

Завдання відкритої форми учень виконує на окремому аркуші, виданому вчителем.

Правильне виконання завдань кожного варіанта оцінюється 12 балами, що полегшує виставлення оцінки згідно з критеріями оцінювання знань і вмінь учнів із зарубіжної літератури.