. Мінімальне замовлення від 95 грн.

Сліпчук І. Біологія. Комплексне видання до ЗНО 2022 : видавництво Освіта. купити

Ціна: 145.00грн.
Стара ціна: 170.00грн.

Сліпчук І. Біологія. Комплексне видання до ЗНО 2022 : видавництво Освіта. купити

ISBN: 9789662840759

Автор:

Формат: 210x297мм (А4)

Рік видання:

Кількість сторінок: 176

Обкладинка: м'яка

Видавництво: Освіта

Сліпчук І. Біологія. Комплексне видання до ЗНО 2022 : видавництво Освіта. купити

Кожен розділ супроводжується прикладами тестових завдань, що дозволяють перевірити свої знання. У кінці посібника наведено відповіді до тестів, які допоможуть майбутнім абітурієнтам перевірити себе і заповнити наявні прогалини.
Посібник призначений для підготовки учнів 11 класів до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання з біології, а також буде корисним вчителям, методистам і батькам.
Працюйте, вчіться, і хай вам щастить!

ПЕРЕДМОВА ................................................................ 3
ВСТУП ................................................................. 4
Основні властивості живих організмів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Рівні організації живої матерії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Організація біологічних досліджень ............................................. 6
Значення сучасної біології. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Тестові завдання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
РОЗДІЛ 1. МОЛЕКУЛЯРНИЙ РІВЕНЬ ОРГ АНІ3АЦІЇ ЖИТТЯ . ...................... 8
Елементний склад організмів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Неорганічні сполуки в організмах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Органічні сполуки в організмах ................................................. .
Буг лев оди та ліпіди . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Білки й амінокислоти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ферменти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
Нуклеїнові кислоти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
Аденозинтрифосфатна кислота (АТФ) ........................................... 20
Тестові завдання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
РОЗДІЛ 2. КЛІТИННИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ .......................... 22
Клітина ................................................................ 22
Будова еукаріотичної клітини ................................................. 23
Поверхневий апарат клітини .................................................. 24
Транспортув~ння речовин крізь клітинну мембрану ............................... 25
Цитоплазма, її компоненти .................................................... 26
Органели . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7
Ядро ................................................................ 29
Будова хромосом ............................................................ 30
Клітина як цілісна система . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Обмін речовин та енергії ...................................................... 33
Анаеробне дихання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Фотосинтез . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Хемосинтез ................................................................ 35
Збереження та реалізація спадкової інформації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
Генетичний код . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Тестові завдання ................................ : ............................ 39
РОЗДІЛ 3. НЕКЛІТИННІ ФОРМИ ЖИТТЯ ...................................... 40
Віруси ................................................................ 40
Бактеріофаги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Бактерії. Архебактерії. Ціанопрокаріоти ........................................ 42
Тестові завдання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
ОРГ АНІ3МОВИЙ РІВЕНЬ ОРГ АНІ3АЦІЇ ЖИТТЯ
РОЗДІЛ 4. РОСЛИНИ. ГРИБИ. ЛИШАЙНИКИ ................................... 46
Рослини ................................................................ 46
Будова рослинного організму .................................................. 48
Генеративні органи рослини ................................................... 51
Водорості . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Спорові рослини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Насінні р ос.:ш:ни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Життєв і фо рми рослин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7
Гриби. Ли шайники ... . ...................................................... 58
Тестові з ав д ання ............................................................. 59
РОЗДІЛ 5. ТВАРИНИ ........................................................ 60
Порівняння рослинних і тваринних організмів ......... .. . ....... . ................. 60
Різноманітність одноклітинних еукаріот ......................................... 61
Паразитичні одноклітинні організми. Шляхи зараження ними ...................... 62
Основні групи тварин ......................................................... 62
Губки ................................................................ 62
Жалкі, або Кишковопорожнинні ............................................. 63
Плоскі черви .............................. . .............................. 64
Круглі черви, або Нематоди ................................................ 66
Кільчасті черви .......................................................... 67
Молюски ................................................................ 68
Членистоногі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Хордові ................................................................ 73
Безчерепні. Головохордові. Ланцетник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4
Риби ..................................... . .......................... 75
Амфібії, або Земноводні ..... · ........................................... 78
Рептилії, або Плазуни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 80
Птахи ......... . ................................................. 82
Ссавці .... . ........... . ... . ...................................... 84
Тестові завдання ........................................................... " . 88
РОЗДІЛ 6. ЛІОДННА ......................................................... 90
Положення людини в системі органічного світу ................................... 90
Тканини організму людини .................................................... 91
Опорно-рухова система ....................................................... 92
Кровоносна система . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Будова серця ........................................................... . . 97
Лімфа . . ................................................ . ............. 99
Дихальна система 1ОО
Травна система 103
Сечовидільна система ........................... : .......................... .107
Шкіра .............................................................. .108
Регуляція функцій організму .......................... ' ...................... .109
Нервова система ............................... . ........................... .110
Спинний мозок ........................................ . ............ . ... .110
Головний мозок ........................................................ .111
Периферична нервова система .............................. .. ............... .112
Сенсорні системи .......................................................... .112
Вестибулярний апарат ...................................................... .116
Вища нервова діяльність людини ............ " ................................ .117
Мова і мовлення .. . ........................................................ .118
Пам'ять .............................................................. .118
Темперамент .............................................................. .120
Характер ................................................. . ............ .120
Сон .............................................................. .121
Тестові завдання ........................................................... .122
РОЗДІЛ 7. РОЗМНОЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ОРГАНІЗМІВ ........................ 124
Гаметогенез ............................................................... 125
Індивідуальний розвиток організмів ........................................... 126
Тестові завдання ........ . ........ . .......................................... 129
РОЗДІЛ 8. СПАДКОВІСТЬ І МІНЛИВІСТЬ ОРГАНІЗМІВ. СЕЛЕКЦІЯ ............... 130
Історія розвитку генетики. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Методи генетичних досліджень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Закономірності спадковості ................................................... 131
Закономірності мінливості ..... . ................. . ....... . ................... 133
Селекція та біотехнологія . ........ . .. . ..... . ................ . ................ 134
Тестові завдання ........ . .. . ........ . ........ . .............................. 138
РОЗДІЛ 9. НАДОРГАНІ3МОВІ РІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ .......... . .... . ..... 140
Екологічні фактори ................ .. .................................. . .... 141
Основні середовища існування організмів . . ..................................... 144
Життєві форми організмів ................................................... 145
Популяційно-видовий рівень організації життя .................................. 146
Екосистема . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 7
Біосфера ..... . ........... . ............................................. 149
Поняття про ноосферу ....................................................... 150
Охорона видового різноманіття організмів ...................................... .150
Тестові завдання ........ . ................................................... 152
РОЗДІЛ 10. ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО СВІТУ ..................... 154
Становлення ецрлюційних поглядів ............................. . ... . .......... 154
Синтетична теорія еволюції (СТЕ) .......... . ...... . ..... . ............... . ..... 157
Мікроеволюція . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 7
Ізоляція . ....... . .. . ...... . .. . ...... . .................................. 159
Вид і видоутворення . .... . ....................................... .. . .. . . ..... 159
Макроеволюція ................ . . . ............... . ......................... 161
Напрями еволюції органічного світу ........................................... 162
Шляхи досягнення біологічного прогресу ....................................... 162
Докази еволюцн ............................................................ 162
Історичний розвиток органічного світу ......................................... 165
Антропогенез . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Біорізноманіття ............................. . ....... . ...................... 167
Тестові завдання ........... . ........ . . . ........... : ......................... 170
ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ......... . .............. . ................ 172
ЛІТЕРАТУРА ............................... . .................................. . .. 172