(067) 531-19-39 Kyivstar (099) 559-05-94 MTC . Мінімальне замовлення від 100 грн.

Тести Українська мова ЗНО 2020 (Новосьолова В., Шелехова Г.) Весна купити

Ціна: 70.00грн.

Тести Українська мова ЗНО 2020 (Новосьолова В., Шелехова Г.) Весна купити

Немає на складі

ISBN: 9786176863137

Автор:

Формат: 176x250мм (В5)

Рік видання:

Кількість сторінок: 176

Обкладинка: м'яка

Видавництво: Весна

Тести Українська мова ЗНО 2020 (Новосьолова В.) Весна купити

Посібник укладений відповідно до чинної навчальної програми з української мови й програми зовнішнього незалежного оціюовання з української мови 2020 року.
Збірник тестових завдань містить: тренувальні завдання, розроблені до кожної теми Програми ЗНО, тексти для читання й аналізу, теми до власних висловлювань. Після опрацювання тренувальних тестових завдань користувачі посібника мають можливість перевірити свій рівень підготовки до участі у ДПА та ЗНО 2020 року за правильними відповідями, поданими в кінці посібника.
Видання розраховане на випускників заклад і в загальної середньої освіти, ліцеїв, гімназій, абітурієнтів, репетиторів і вчителів української мови.

 

ВІД АВТОРІВ .................. . ... . ... .. . ........................... . ........... 2
ЧАСТИНА 1. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
РОЗДІЛ 1. ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ . . ... . ......... .. ............ 4
РОЗДІЛ 2. ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ . . ...... . ....................... 8
РОЗДІЛ 3. БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР .... . .. .. . . ... . ...... . ...... . .. . ... 12
РОЗДІЛ 4. МОРФОЛОГІЯ ..... . ... . . . ...... . . . ..... ... ... .... ... 15
· Тема 1. _Іменник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . .... . · . . . .. 15
Тема 2. Прикметник ..... . ....... . .. . . ; ..... . .. .. .. . ...... ... . . .. .. .... 19
Тема 3. Числівник . . .... ... .. . ..... . . . ......... . .... .. ....... . ... .. . .. . 23
Тема 4. Займенник .......... . ........ . .... . .. . ... . ............ ... ...... 26
Тема 5. Дієслово. Дієприкметник і дієприслівник
як особливі форми дієслова . .... . .. . ............... . .. . . . ........ . 30
Тема 6. Прислівник . ...... . .............. . . . ... . ...... . ...... . . . ... . ... 34
Тема 7. Службові частини мови: прийменник, сполучник і частка. Вигук .. .. . . . . 3 7
РОЗДІЛ 5. СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ ........ . .... . .. . .... . ..... ... ...... 41
Тема 1. Словосполучення. Речення ....... . .... . ... . . . ................... . 41
Тема 2. Просте речення. Головні члени речення (підмет і присудок) . . ... . .... . . . 45
Тема 3. Просте речення. Другорядні члени речення
(означення, додаток, обставина) ...... .. .. : . . ....... . .. . . .. ........ 49
Тема 4. Односкладне речення . Неповне речення . . ... . .. . · . . ................. . 53
Тема 5. Речення з однорідними членами . . .... . .... . .. . ... . . . .... : ... . . . ... 57
Тема 6. Речення зі звертаннями, вставними словами
(словосполученнями, реченнями) . .. .. . ............... . . . .... . .. . .. 61
Тема 7. Речення з відокремленими членfu'vІИ ............ .. ............. . .... 65
Тема 8. Пряма і непряма мова. Діалог .. . . : . ... ..... . ..... . ......... . ..... . 69
Тема9 . Складнеречення.Складносуряднеречення .............. ... .. .. ..... 74
Тема 10. Складнопідрядне речення . . . . ..... . .. . .. . ........ . .............. 78
Тема 11. Безсполучникове складне речення . . . . ...... . . . . ... . . .. . ~ ... .. ... . 83
Тема 12. Складне речення з різними видами сполучникового .
й безсполучникового зв'язку . ... . .. . . . ..... . ..... . .... . .. . ... . ... 87
РОЗДІЛ 6. СТИЛІСТИКА . .... ...... . ... . .. . ... . ..... . ................ . ....... 93
РОЗДІЛ 7. ОРФОГРАФІЯ . . ... . . .... . ......... .. ..... .. . . ... ......... . . . ...... 96
Тема 1. Правопис м'якого знака , апострофа .
Подовження, подвоєння приголосних звуків .. ... .. ........ ... . . ..... 96
Тема2.Сумнівніголосні . . . .. . . . .... . . ... . . . . .. . . . . . .. ............ . .... 100
Тема 3. Сумнівні приголосні . .. ... . .. . . . . . ... . ... .. . . . . ... . . . ... . .... . .. 104
Тема 4. Правопис власних назв . Лапки у власних назвах .
Правила переносу частин слова. Чергування [у] - [в], [і]:- [й] . . ... . . . . 108
Тема 5. Правопис складних слів .. .... . . .. . . . ....... · ... .. .. . ....... ... ... 112
Тема 6. Правопис слів іншомовного походження . . ... . .. . ... . ... .. ... . . . ... 116
Тема 7. Написання не з різними частинами мови . ............ . ... . .. .. ..... 120
175
ЧАСТИНА 2. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ У ФОРМАТІ ЗОВНІШНЬОГО
НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ
І варіант ..... . ... . .. . .. .. . . ... . .... . . .. .. . . . . .. . . . ... .... .. . .. . . .. : .124
ІІ варіан.т .. . . . . .. .... . . . .. . . . . . .. .. ... . ....... . . . . : .... . . ... . . . ... .. . 130
ІІІ варіант . ... . . .. . .. .. . ... . .. . .. ~ . .. .. . . ..... .. ...... . . . . .. . .. .... .. 136
IV варіант . . ... . .. . .... . .. ... .. .. : . ... ... . : ..... . . . . . : .. ... . ... .. . . . . 144
V варіант . . . . . ·. ,, .. . ... . . . . . . . . . . .... . .. . .... .. .. .. ..... . ... . . . . . .. . . . 151
ДОДАТКИ .. . .... . : ...... .. . .. . . . .. .. . · .. ........ .......... ...... . .... .... ........ 158
СЛОВА З ЛІТЕРОЮ f .. . .. ..... . ..... . .... ..... ... .. .. . .. . . ... ... . .. . .... .... 158
СПИСОК ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ І АФОРИЗМІВ . ... . ... . .. .. . . . .. . ......... . . . 158
СПИСОК СЛІВ ІЗ НОРМАТИВНИМ НАГОЛОСОМ . ... . .. . . .. . ... . . . . .. . . . . 160
ЗРАЗОК ЗАПОВНЕННЯ БЛАНКА ВІДПОВІДЕЙ
ДЛЯ ЧАСТ~НИ 1 .. . . .... .. . . . .. . . ... . ........... .. .. . . .. . .. . . .. .. . ... ..... . . 162
БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ ДЛЯ ЧАСТИНИ 1 .... . . . . . .. .. . . .... .. ... . . . .. : ... .. 163
ЗРА.ЗОК ЗАПОВНЕННЯ БЛАНКА ВІДПОВІДЕЙ
ДЛЯ ЧАСТИНИ 2 .... . . .. . .. . ... .. .. . . . .. ... . ........ .. ............ .... .. . ... 164
БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ ДЛЯ ЧАСТИНИ 2 . . . . . . ....... .. : . . .. : ....... .... . .. 165
ПЕРЕЛІК ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ .. .... .... ... .. ... . . . . .......... .. .. . . 166
ЧАСТИНА 1. Тестові завдання . .......... ...... .... . .. ..... . . . . ............ . 166
Розділ 1. Фонетика . Графіка . Орфоепія . . . . . . . . ..... . . .... . . ... . . . ... .. ... 166
Розділ 2. Лексикологія. Фразеологія . .. ... '. . . . . .. . . .. . .... . ...... . . . ... . . 166
Р.озділ 3. Будова слова. Словотвір . . . .. . .......... . . ...... . .. . . .. . ... .. . . 166
Розділ 4. Морфологія .. . .... . ....... .. . . • ... .. .... ... .... .. . ~ . . .. . . ... . . 166
Розділ 5. Синтаксис. Пунктуація . . . .. .. . . . .. . . .. .. . ... ... .. ..... . . .. .. .. 168
Розділ 6. Стилістика . .. .. . .. .. . .. ... . .. . .. . . ... . . .. . . .. ...... . ........ 170
Розділ 7. Орфографія . . .... .. . . .. .. ... . · . . ..... . . . . . .. .. . .. . . .. .. . .. . ... 171
ЧАСТИНА 2. Тестові завдання у форматі зовнішнього
незалежного оцінювання . . .......... . . .. . .. . . . ... ...... . .. .. . 173