(067) 531-19-39 Kyivstar (099) 559-05-94 MTC

ЗНО 2020 Історія України. Довідник в таблицях і схемах. Авт: Земерова Т. Вид-во: Підручники і посібники. купити

Ціна: 100.00грн.
Стара ціна: 110.00грн.

ЗНО 2020 Історія України. Довідник в таблицях і схемах. Авт: Земерова Т. Вид-во: Підручники і посібники. купити

ISBN: 9789660729452

Автор:

Формат: 176x250мм (В5)

Рік видання:

Кількість сторінок: 448

Обкладинка: м'яка

Видавництво: Підручники та посібники

ЗНО 2020 Історія України. Довідник в таблицях і схемах. Авт: Земерова Т. Вид-во: Підручники і посібники. купити

Пропонований посібник укладено за чинною програмою з історії України для загальноосвітніх навчальних закладів та новою програмою ЗНО. Він призначений допомогти засвоїти нові знання, повторити і систематизувати вже вивчений матеріал, підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання з історії України 2020 року.

Історія України у переліку предметів, з яких подається сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти при вступі до вищого навчального закладу, є однією із профілюючих. Тому перед випускниками загальноосвітніх шкіл щороку постає завдання швидко і якісно підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання з історії України. Саме з цією метою було створено даний довідник. Стисло викладена в ньому теоретична частина дає змогу систематизувати знання, набуті з повного шкільного курсу. Посібник призначений для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з історії України 2020 року.

Видання включає 31 тему, що охоплюють історію нашої держави від найдавніших часів до початку XXI ст. Матеріал поданий у таблицях. Таблиці — зручна форма викладення великого за обсягом матеріалу, під час роботи з яким активізуються зорова, механічна та логічна пам’ять. Події та явища розглянуті узагальнено, другорядні деталі відсутні. Увагу сконцентровано на головних подіях історії України. Це дає можливість запам’ятати основні причини, послідовність подій у цілому, їхні підсумки й наслідки, ключові дати, поняття, відомості про головних героїв історичних подій.

 

ПЕРВІСНІСТЬ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ................................... ............... .......................... З
ВИНИКНЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ РУСІ-УКРАЇНИ ................ ...... .... .. ..... .................... 18
КИЇВСЬКА ДЕРЖАВА (РУСЬ-УКРАЇНА) НАПРИКПЩІ Х-
у ПЕРlШЙ ПОЛОВИНІ ХІ СТ .. ..... ... ..... .. ................................ ... ... .. ...... ................... 25
КИЇВСЬКА ДЕРЖАВА У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІ -
ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІІІ СТ .. ......... ... .. .... .................... ..... ...... ...... .... .... ....... ... ........ 32
КОРОЛІВСТВО РУСЬКЕ (ГАJПЩЬКО-ВолинськА· ДЕРЖАВА) ...... ...... ..... ... " ... .... ". 41
РУСЬКІ УДІЛЬНІ КНЯЗІВСТВА У СКЛАДІ СУСІДНІХ ДЕРЖАВ.
КРИМСЬКЕ ХАНСТВО ...... .... ........ .... ............ ... ........... ......... ....... ... ...... ... .... ... .... ....... 49
УКРАЇНСЬКІ ЗЕМШ У СКЛАДІ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ
(XVI - ПЕРША ПОЛОВИНА ХVП СТ.) ............. ........................ ......... ..... ................ 65
СТАНОВЛЕННЯ КОЗАЦТВА (ХVІ- ПЕРША ПОЛОВИНА XVII СТ.) .......... ............... 81
НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
СЕРЕДИІШ XVII СТ ... ... ..... ............... .... .... ...... ...................... .......... ............ ............... 91
КОЗАЦЬКА УКРАЇНА НАПРИКПЩІ 50-Х СТ.ХУІІ - НА ПОЧАТКУ XVIII СТ." .... 104
УКРАЇНСЬКІ ЗЕМШ В 20-90 РР . XVIII СТ . ... ... .... ....... .. ... " .... " ............ ... .... ..... ... ... " ... .... 132
ХІХ СТ.: ДОБА МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ
В ЄВРОШ .......... ... ...... ... . "" .. " ....... .. .. .... ..... ...... ... .. "" ... " .. " ........... ...... .... ............ "" ... 153
УКРАЇНСЬКІ ЗЕМШ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НАПРИКПЩІ XVIII -
У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. .... ...... .... .... ... " ... ...... .. ......... ......... ..... ...... " ........... 156
ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМШ У СКЛАДІ АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ .
НАПРИКПЩІ ХVШ - У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ ... .. ..... ... ......................... 170
ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ КІНЦЯ XVIII СТ. -
ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ. ... ....... ........................ ..... .. .. ......................... ........... 177
УКРАЇНСЬКІ ЗЕМШ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. ..... ... .... .. ..... .... "" ... " ................. ........... .... ..... " .... ". 182
УКР АЇН СЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.
КУЛЬТУРНИЦЬКИЙ ЕТАП" ........ ... .. ............... ....... "" ... ... .... ............... .... ....... " ..... 191
ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМm У СКЛАДІ АВСТРІЙСЬКОЇ
(АВСТРО .. " -УГОРСЬКОЇ) ІМПЕРІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. ........... . "." .... 199
УКР ЛІНА ПОЧАТКУ ХХ СТОmТТЯ ПЕРЕД ВИКЛИКАМИ МОДЕРНІЗАЦІІ ..... ..... 208
ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ ТА КУ ЛЬ ТУР А УКРАЇНИ В СЕРЕДИНІ ХІХ -
НА ПОЧАТКУ ХХ СТ ... ... ......... .............. ..... ........... ............. .......... ...... ... ............ ..... 218
УКРАЇНА В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ ( 1914-1918) ...... ......... ..... .................... 231
ПОЧАТОК УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОJПОЦІЇ ." ..... .... .......................... ..................... ............... 240
РОЗГОРТАННЯ РЕВОJПОЩЇ. БОРОТЬБА ЗА ВІДНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОСТІ ...... 258
ВСТАНОВЛЕННЯ Й УТВЕРДЖЕННЯ КОМУНІСТИЧІ-ЮГО
ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ ............... .. "." .... """" ......... .. " .. .. .............. ....... ... " ..... 283
ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗEMlli В 1921- 1939 РР ... ..... " .. .. ... ....... ... ........ ........... " .. ........ .. .. 307
УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939- 1945 РР.) ... ........ ... .... " " ." ....... ". 318
УКРАЇНА В ПЕРШІ ПОВОЄННІ РОКИ .. ....... .......... " ............ ...... .. ...... .......... ..... "" ..... " ... 345
УКРАЇНА В УМОВАХ ДЕСТАШНІЗАЦІЇ .. .. ............ "" .... ..... .... " ... " ... .... ............. .. .......... 355
УКРАЇНА В ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ
(СЕРЕДИНА 60-Х - СЕРЕДИНА 80-Х РР.) .... ........................ ~ ............... ... ...... ....... 369
ВІДНОВЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ ..... .... ....................... ................. .. .............. 383
СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ ЯК НЕЗАЛЕЖНОЇ ДЕРЖАВИ ................... .... .... ................ 396
ХРОНОЛОГІЧІІА ТАБ~ ... ........... ........ ................ ................. .... ... ... ................. ............ 434
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ..... .... " ....... .... "" .. ........ ................ .. .......... "" .. 445