(099) 559 05 94 MTC . Мінімальне замовлення від 200 грн.

Соболь В. Повний курс біології. Довідник для підготовки до ЗНО та ДПА : видавництво Абетка.

Ціна: 350.00грн.
Стара ціна: 400.00грн.

Соболь В. Повний курс біології. Довідник для підготовки до ЗНО та ДПА : видавництво Абетка.

ISBN: 9786175392904

Автор:

Формат: 210x297мм (А4)

Рік видання:

Кількість сторінок: 416

Обкладинка: тверда

Видавництво: Абетка

Соболь В. Повний курс біології. Довідник для підготовки до ЗНО та ДПА 2022 : видавництво Абетка.

Матеріал довідника укладено згідно з оновленою навчальною програмою з біології для 6-11 класів закладів загальної середньої освіти, затвердженою Міністерством освіти і науки України, та програмою підготовки до ЗНО та ДПА.

Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісією з біології, екології та природознавства Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України
(лист ІМЗО від 03.08.2018 року №21 . 1 /12-Г-670)

Зміст довідника структуровано за рівнями організації життя та поділено на 24 теми (271 параграф). Інформаційний матеріал подано у вигляді таблиць і схем, які доповнено великою кількістю ілюстрацій (рисунків, малюнків, світлин об'єктів та явищ) .
Для учнів і вчителів закладів загальної середньої освіти, абітурієнтів, студентів .

Структурований довідник « Повний курс біології» створювався з метою об 'єднання розрізнених розділів 6-11 класів в єдиний зручний у користуванні біологічний посібник . Головним завданням посібника є організація складного й великого за обсягом навчального матеріалу навколо основних понять, що є стержнем спіралеподібного чи віхами лінійного процесів навчання, фундаментом для надбудови біологічної інформації, яка вивчається у школі за різними формами організації навчання й поглиблюється під час самостійного навчання.
Згідно з теорією розвитку понять вирішальною і найголовнішою умовою високого рівня якості знань, умінь, навичок й компетенцій є формування понять. Поняття, що становлять зміст шкільного курсу біології, дуже різноманітні й постійно розвиваються, тому виникає необхідність їхнього виділення й постійного використовування на різних етапах засвоєння, у різних темах й у різноманітних зв'язках . Дуже важливою рисою формування понять є розуміння не лише їхніх суттєвих ознак, але і вертикальних та горизонтальних взаємозв'язків між ними . Окрім того, усвідомлення цих взаємозв'язків допомагає об'єднати розрізнені знання в єдиний цілісний курс, вивчати нові теми, опираючись на попередні, переносити знання із однієї галузі в іншу.
ОСНОВНИМИ ПОНЯТТЯМИ є дидактичні елементи змісту навчального предмету, що організовують його найважливішу інформацію для ефективної діяльності на послідовних етапах засвоєння знань . Поняття це елементарна форма мислення, яка прагне розгорнутися в систему простих й складних понять, і, таким чином, відобразити через розгалужені логічні зв'язки з іншими поняттями конкретність та цілісність усього предмету.
У пропонованому посібнику навчальний матеріал організовується у систему основних понять навколо таких біологічних ідей й теоретичних узагальнень: рівневість живої природи, історичний розвиток живого, різноманітність та властивості біологічних систем, взаємозв'язок будови й функцій, організмів й довкілля, людини і природи. Структурування навчального матеріалу навколо цих біологічних ідей сприяє об'єднанню окремих знань, забезпечує їх інтеграцію і тим самим полегшує розуміння навчального матеріалу, знімає необхідність запам'ятовування великого обсягу знань, сприяє розвитку мислення тощо .
У цьому довіднику матеріал викладено згідно з оновленою навчальною програмою загальноосвітньої школи та програмою підготовки до ЗНО . Зміст довідника структурований за рівнями організації життя й складається з таких розділів: «ВСТУП», « Розділ І. МОЛЕКУЛЯРНИЙ РІВЕНЬ ЖИТТЯ», « Розділ 11. КЛІТИННИЙ РІВЕНЬ ЖИТТЯ », « Розділ ІІІ. ОРГАНІЗМОВИЙ РІВЕНЬ ЖИТТЯ », « Розділ IV. НАДОРГАНІЗМОВІ РІВНІ ЖИТТЯ », «Розділ V. ЕВОЛЮЦІЯ ОРГАНІЧНОГО СВІТУ» . Матеріал розділів поділений на 24 теми, а теми містять параграфи, основою яких є поняття з певним змістом та обсягом . Зміст кожного параграфа зорганізований на окремій сторінці навколо виділеного синім кольором й великим шрифтом основного поняття . Кращому розумінню суті поняття допомагають грецькі чи латинські назви, пов'язані з їхнім науковим походженням. Зміст сторінки містить епіграф для зацікавлення, осмислення та вираження основної ідеї. Інформаційний матеріал структурується й подається у вигляді таблиць й схем. Велика увага приділяється у довіднику ілюстративному апарату, що об'єднує рисунки, малюнки, світлини об'єктів та явища, які вивчаються у курсі біологіїб-11 класів.
Окрім того, існують « Сторінки ілюстрацій », де в кольорі пропонуються об'єкти чи явища, які необхідно згідно з вимогами навчальних програм уміти розпізнавати або які зацікавлюють й полегшують засвоєння змісту того чи іншого параграфа . Для зручності користування на початку довідника подано «ЗМІСТ», у якому зазначено розділи, теми, параграфи, у назві яких виділено те поняття, що їх організовує.
Довідник « Шкільний курс біології» буде корисним усім, хто вивчає біологію в школі, організовує підготовку до олімпіад, конкурсів Малої Академії наук, турнірів чи ЗНО . Структурований посібник допоможе учителям організувати такий необхідний для міцного засвоєння знань процес повторення, учням підготуватися до державної підсумкової атестації з біології в основній та старшій школі, зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень, потенційним абітурієнтам вищих навчальних закладів оновити знання шкільної біології, викладачам ВУЗів забезпечити засвоєння курсу шкільної біології майбутніми вчителями .