(099) 559-05-94 MTC . Мінімальне замовлення від 100 грн.

Алгебра в таблицях і схемах. Авт: Бровченко О. Вид-во: Логос. купити

Ціна: 36.00грн.

Алгебра в таблицях і схемах. Авт: Бровченко О. Вид-во: Логос. купити

ISBN: 9789665090090

Автор:

Формат: 148x210мм (А5)

Рік видання:

Кількість сторінок: 128

Обкладинка: м'яка

Видавництво: Логос

Гутуємось до ЗНО 2022 Алгебра в таблицях і схемах. Авт: Бровченко О. Вид-во: Логос. купити

Пропонований посібник-довідник містить стислий виклад основних понять та формул алгебри, які вивчаються в середній школі.Оформлений у вигляді таблиць та схем, він допоможе вам повторити, узагальнити та систематизувати матеріал основних розділів шкільної програми з алгебри і початків аналізу.

 

0.1. Математичні позначення 7
0.2. Грецька абетка 8
Числа 8
1.1. Множини чисел 8
1.2. Форми запису чисел 9
1.3. Арифметичні дії 10
1.4. Натуральні числа 11
1.5. Звичайні дроби 13
1.6. Середні арифметичне та геометричне.... 15
1.7. Пропорції 15
1.8. Проценти 16
1.9. Від’ємні числа 16
1.10. Степені 18
1.11. Корені 20
1.12. Логарифми 21
Вирази 22
2.1. Вживання латинських букв 22
2.2. Означення 23
2.3. Подібні доданки 24
2.4. Дужки 24
2.5. Формули скороченого множення 26
2.6. Розкладання на множники 27
2.7. Дробові вирази 29
2.8. Ірраціональні вирази 30
2.9. Показникові та логарифмічні вирази 31
Рівняння 32
3.1. Класифікація 32
3.2. Означення 33
3.3. Тотожні перетворення 34
3.4. Лінійні рівняння 36
3.5. Квадратні рівняння 36
3.6. Цілі рівняння високого степеня 38
3.7. Дробові рівняння 40
3.8. Ірраціональні рівняння 41
3.9. Рівняння з модулем 42
3.10. Показникові рівняння 42
3.11. Логарифмічні рівняння 44
Нерівності 46
4.1. Числові проміжки 46
4.2. Означення 47
4.3. Властивості числових нерівностей 48
4.4. Лінійні нерівності 49
4.5. Квадратні нерівності 49
4.6. Метод інтервалів 51
4.7. Дробові нерівності 53
4.8. Ірраціональні нерівності 54
4.9. Нерівності з модулями 56
4.10. Показникові нерівності 56
4.11. Логарифмічні нерівності 58
4.12. Зведена таблиця рівнянь та нерівностей, які замінюються системами 60
Системи 61
5.1. Поняття системи 61
5.2. Системи нерівностей з однією невідомою 62
5.3. Рівняння з двома невідомими 63
5.4. Рівняння з трьома невідомими 64
5.5. Системи лінійних рівнянь з двома невідомими 64
5.6. Системи трьох лінійних рівнянь із трьома невідомими 66
5.7. Системи рівнянь другого степеня з двома невідомими 68
5.8. Системи цілих рівнянь 70
5.9. Системи дробових, ірраціональних, показникових, логарифмічних рівнянь 71
Тригонометрія 73
6.1. Одиничне коло 73
6.2. Таблиця значень sin, cos, tg і ctg для деяких кутів 76
6.3. Тригонометричні формули 77
6.4. Тотожні перетворення у тригонометрії 83
6.5. Обернені тригонометричні функції 85
6.6. Тригонометричні рівняння 86
6.7. Системи тригонометричних рівнянь 89
6.8. Тригонометричні нерівності 90
Прогресії 91
7.1. Основні означення 91
7.2. Арифметична і геометрична прогресії.... 92
Графіки 93
8.1. Поняття функції 93
8.2. Властивості функцій 94
8.3. Перетворення графіків 98
8.4. Властивості та графіки деяких функцій 102
Початки аналізу 111
9.1. Похідна та первісна: основні означення 111
9.2. Таблиця похідних основних  функцій 112
9.3. Властивості похідних 113
9.4. Застосування похідної до дослідження функцій та побудови графіків 115
9.5. Таблиця основних первісних 117
9.6. Інтегрування та його властивості 118