(099) 559 05 94 MTC . Мінімальне замовлення від 100 грн.

Англійська мова ЗНО 2024 Довідник + тести. Повний курс : Євчук О., Доценко І. Видавництво Абетка. купити

Ціна: 252.00грн.
Стара ціна: 280.00грн.

Англійська мова ЗНО 2024 Довідник + тести. Повний курс : Євчук О., Доценко І. Видавництво Абетка. купити

ISBN: 9786175392935

Автор:

Формат: 176x250мм (В5)

Рік видання:

Кількість сторінок: 624

Обкладинка: м'яка

Видавництво: Абетка

Англійська мова ЗНО 2024 Довідник + тести. Повний курс : Євчук О., Доценко І. Видавництво Абетка. купити

Англійська мова Довідник + тести. Повний повторювальний курс Підготовка до ЗНО та ДПА 2024 укладено відповідно до чинних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з англійської мови, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та переліку тем, які увійшли до програми зовнішнього оцінювання з англійської мови. 
Книга складається з розділів:

  • Фонетика
  • Аудіювання
  • Лексика
  • Граматика
  • Використання мови
  • Словотвір
  • Читання
  • Письмо
  • Тестові завдання
  • Відповіді до тестових завдань
Аудіофайли до посібника
 
Test1 Task1 Question 1       Завантажити
Test1 Task2 Question 7-11       Завантажити
Test1 Task3 Question 12-16       Завантажити
Test2 Task1 Question 1-6       Завантажити
Test2 Task1 Question 4-6       Завантажити
Test2 Task1 Question 7-11       Завантажити
Test2 Task3 Question 12-16       Завантажити
Test3 Task1 Question 1-3       Завантажити
Test3 Task1 Question 4-6       Завантажити
Test3 Task2 Question 7-11       Завантажити
Test3 Task3 Question 12-16       Завантажити
Test4 Task1 Question 1-6       Завантажити
Test4 Task2 Question 7-11       Завантажити
Test4 Task3 Question 12-16       Завантажити
Test5 Task1 Question 1-3       Завантажити
Test5 Task1 Question 4-6       Завантажити
Test5 Task2 Question 7-11       Завантажити
Test5 Task3 Question 12-16       Завантажити

Сьогодні жодна сфера людської діяльності не обходиться без знання іноземної мови . Пропонований довідник створений з метою полегшення організації процесу вивчення англійської мови, поглиблення та повторення засвоєного матеріалу.
Зміст довідника відповідає основним положенням Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (рівні В 1, В2) та укладений відповідно до змісту чинної програми з іноземних мов для закладів загальної середньої освіти України.
Поданий фонетичний і лексичний матеріал допоможе системно повторити словниковий мінімум відповідно до тематики ситуативного спілкування, передбаченої Програмою підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов, затвердженої Міністерством освіти і науки України.
Граматичний аспект англійської мови представлено теоретичним блоком та комплексом тестів для перевірки засвоєного матеріалу. Велику увагу приділено зразкам використання мови : правилам вживання слів близьких за значенням, словам, що легко плутаються, фразовим дієсловам, словотворенню.
У посібнику підібрані різні види автентичних текстів для контролю навичок читання : на встановлення відповідностей, множинний вибір, заповнення пропусків у тексті, визначення правдивих та неправдивих тверджень , розташування частин тексту у логічній послідовності, а також матеріал для написання
творчих робіт учнями, який охоплює усі сфери діяльності з людини, життя України та англомовних країн і відповідає тематиці ситуативного спілкування . Посібник пропонує поради та зразки написання особистого листа, офіційного листа, статті в газету, дискурсивного есе, твору з поданням аргументів «За» і «проти», написання листівок, створення оповідань, творів, які вміщують опис предмета, людини, місця тощо.
Під час підготовки посібника було враховано думку, що система контролю, якою б мірою вона не здійснювалася, може бути дієвою тільки тоді, коли існує ефективний самоконтроль. Для розвитку навиків самоконтролю пропонуються «ключі» (відповіді до вправ) та додатки, за допомогою яких учні матимуть
змогу систематизувати використання неправильних форм дієслова, вживання прийменників з іменниками, прикметниками та дієсловами, а також вивчити ключові вирази для написання письмових завдань різного типу. 
Не вірте в міфи про те, що англійську мову можна вивчити, не докладаючи зусиль . Жоден викладач не зможе навчити вас, якщо ви не будете виконувати його вимоги і витрачати додатковий час на підготовку до уроків . Англійська легко дається, якщо над нею працюють систематично. Працюйте з довідником і Ви неодмінно досягнете успіхів.

ФОНЕТИКА PHONETICS
АЛФАВІТ 5
ABC
НАПИСАННЯ СЛІВ З ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ 11
Capitalisation
Phonetics Rhyme
Test 12
ЛЕКСИКА
VOCABULARY
ЦИФРИ 15
Numbers
КОЛЬОРИ 16
Colours
ФОРМИ, ФІГУРИ 17
Shapes
ДНІ ТИЖНЯ 18
Days of the Week
ПОРИ РОКУ ТА ПОГОДА 18
Seasons and Weather Your Favourite Season
Test 20
КРАЇНИ 21
Countries
Different countries and languages
Test 24
СІМЕЙНЕ ЖИТТЯ 25
Family Life Family
Test 25
Wedding
Test 28
Family Traditions
Test 29
ОПИС ОСОБИСТОСТІ ЗО
Describing Personality Normal Teenage Behaviour
Test 31
Personality
Test 33
Describing character
Test 35
Can Weather Affect Your Mood?
Test 37
ЛЮДИ І СУСПІЛЬСТВО 38
People and Society Friends
Test 39
Tips on How to Deal with Media Violence
Test 41
Rhythm and Blues
Test 43
ВІЛЬНИЙ ЧАС 43
Free Time
Fun Facts: Unusual hobbies
Test 44
The Wonders of Photography
Test 46
My Hobby - Travelling
Test 47
Top Six Bizarre Musical Instruments
Test 49
Free Time
Test 50
ДІМ 52
Home
The House of My Dream
Test 53
Who Does the Housework?
Test 56
House of the Future Is Here
Test 58
Renting a Flat
Test 60
ЩОДЕННІ ОБОВ'ЯЗКИ 60
Daily Routine Daily Routine
Test 62
ЇЖА 63
Food
Cukes and Carrots Recipe
Test 66
Food
Test 68
ПРИЙМАННЯ ЇЖІ, МАГАЗИНИ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ 68
Meals, Shops and Services
Tips on Japanese 100 Yen Shops
Test 70
Shops and Services
Test 72
ОДЯГ. МОДA 73
Clothes. Fashion Fashion
Test 75
ШКОЛА 76
School
Computers at School
Test 77
School Subjects in American High School
Test 79
The Teacher I Admire
Test 82
What's the Point of School Uniform?
Test 83
School
Test 87
СПОРТ 88
Sport
Some Advice on a Healthy Life
Test 93
Sports
Test 95
ЗДОРОВ'Я 96
Health
At the Doctor's
Test 98
First Aid
Test. 100
Tips for Healthy Eating
Test. 102
Health
Test 104
МІСТО 105 City
My Favourite City
Test 107
ПОДОРОЖ 108 Travelling
Package Holiday
Test 110
Cargo Ship Travel
Test 112
Travelling
Test 115
КУЛЬТУРА 116 Culture
Contemporary Art
Test 118
Mosaic
Test 120
Theatre
Test 122
2015 Nobel Prize in Literature
Test 124
The Recent Run of Pop-Up Cinema Innovations
Test 126
МИСТЕЦТВО. МУЗЕЇ 127 Art. Museums Art Museums
Test 128
НАУКА ТА ТЕХНОЛОГІЯ 129 Science and Technology Inventions
Test 131
Human Space Exploration
Test. 135
Apple, Inc.
Test 137
Science and Technology
Test 139
РОБОТА 140 Work
Career Ideas for Different Personality Types
Test 142
Application forms
Test 145
Work
Test 146
ЕКОНОМІКА 147
Economy
Advertising
Test 149
Economy of Ukraine
Test 150
ПРИРОДА 151
Nature
Plant Diversity
Test 153
Polar Bear
Test 156
Homes of Creatures
Test 158
Countries with More Biodiversity in the World
Test 160
Nature
Test 162
ПОЛІТИКА 163
Politics
Countries
Test 165
ОСОБЛИВІ ДНІ 166
Special Days 
Test 169
ІНШОМОВНІ ВИРАЗИ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 170
Foreign Phrases Commonly Used in English. What Language is Spoken in Ukraine?
Test 172
СТО ВІДОМИХ БРИТАНЦІВ 173
100 Greatest Britons
СТО ВІДОМИХ УКРАЇНЦІВ 176
One Hundred Famous Ukrainians БРИТАНСЬКИЙ ТА АМЕРИКАНСЬКИЙ ВАРІАНТ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 179
British and American English
ГРАМАТИКА
GRAMMAR
ІМЕННИК THE NOUN
ОДНИНА І МНОЖИНА ІМЕННИКІВ 183
Singular and Plural of the Nouns
ПРИСВІЙНИЙ ВІДМІНОК ІМЕННИКІВ 188
Possessive Case of the Nouns Nouns
Test 190
АРТИКЛЬ THE ARTICLE
НЕОЗНАЧЕНИЙ АРТИКЛЬ 193
Indefinite Article
ОЗНАЧЕНИЙ АРТИКЛЬ 194
The Definite Article
ВІДСУТНІСТЬ АРТИКЛЯ
ПЕРЕД ІМЕННИКАМИ 196
Zero Article
Articles with Abstract Nouns
Test 1 199
Articles with Proper Names
Test 2 201
ПРИКМЕТНИК THE ADJECTIVE
СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИКМЕТНИКІВ 204
The Degrees of Comparison of Adjectives
Adjectives
Test. 208
ЧИСЛІВНИК 211
THE NUMERAL
Numerals
Test. 213
ЗАЙМЕННИК THE PRONOUN
ОСОБОВІ ЗАЙМЕННИКИ 217
The Personal Pronouns
ПРИСВІЙНІ ЗАЙМЕННИКИ 218
The Possessive Pronouns
ОЗНАЧАЛЬНІ ЗАЙМЕННИКИ 219
The Defining Pronouns
НЕОЗНАЧЕНІ ЗАЙМЕННИКИ 221
The Indefinite Pronouns
ПИТАЛЬНІ ЗАЙМЕННИКИ 222
The Interrogative Pronouns
ЗВОРОТНІ ЗАЙМЕННИКИ 223
The Reflexive Pronouns
ВКАЗІВНІ ЗАЙМЕННИКИ 224
The Demonstrative Pronouns
КІЛЬКІСНІ ЗАЙМЕННИКИ 224
The Quantitative Pronouns
ВЗАЄМНІ ЗАЙМЕННИКИ 225
The Reciprocal Pronouns
ВІДНОСНІ ЗАЙМЕННИКИ 225
The Relative Pronouns
СПОЛУЧНІ ЗАЙМЕННИКИ 225
The Conjunctive Pronouns Pronouns
Test 226
ПРИСЛІВНИК 229
THE ADVERB
ПРИСЛІВНИКИ МІРИ Й СТУПЕНЯ 230
Rather, Quite Adverbs
Test 232
Adjective or Adverb?
Test 235
ПРИЙМЕННИК 238
THE PREPOSITION
Prepositions
Test 253
ДІЄСЛОВО
THE VERB 256
ДІЄСЛОВО To be 256
The Verb
Test 258
3BOPOTThere is,There are 261
There is, There are
Test 262
ДІЄСЛОВО To have 265
To Have
Test 266
ЧАСОВІ ФОРМИ ДІЄСЛОВА 269
Verb Tenses
ТЕПЕРІШНЙ НЕОЗНАЧЕНИЙ ЧАС 269
The Present Indefinite (Simple) Tense
ТЕПЕРІШНІЙ ТРИВАЛИЙ ЧАС 272
The Present Continuous (Progressive) Tense
ТЕПЕРІШНІЙ ДОКОНАНИЙ ЧАС 275
The Present Perfect Tense
ТЕПЕРІШНІЙ ДОКОНАНО-ТРИВАЛИЙ ЧАС 277
The Present Perfect Continuous (Progressive) Tense
The Present Tenses
Test 278
МИНУЛИЙ НЕОЗНАЧЕНИЙ ЧАС 281
The Past Indefinite (Simple) Tense
МИНУЛИЙ ТРИВАЛИЙ ЧАС 283
The Past Continuous (Progressive) Tense
МИНУЛИЙ ДОКОНАНИЙ ЧАС 284
The Past Perfect Tense
МИНУЛИЙ ДОКОНАНО-ТРИВАЛИЙ ЧАС 285
The Past Perfect Continuous (Progressive) Tense
The Past Tenses
Test 286
МАЙБУТНІЙ НЕОЗНАЧЕНИЙ ЧАС 289
The Future Indefinite (Simple) Tense
МАЙБУТНІЙ ТРИВАЛИЙ ЧАС 291
The Future Continuous (Progressive) Tense
МАЙБУТНІЙ ДОКОНАНИЙ ЧАС 292
The Future Perfect Tense
МАЙБУТНІЙ ДОКОНАНО-ТРИВАЛИЙ ЧАС.293 The Future Perfect Continuous (Progressive) Tense
The Future Tenses
Test 293
МАЙБУТНІЙ НЕОЗНАЧЕНИЙ ЧАС
У МИНУЛОМУ 296
The Future Indefinite (Simple)
-in-the-Past Tense
МАЙБУТНІЙ ТРИВАЛИЙ ЧАС
У МИНУЛОМУ 297
The Future Continuous (Progressive)
-in-the-Past Tense
МАЙБУТНІЙ ДОКОНАНИЙ ЧАС
У МИНУЛОМУ 297
The Future Perfect -in-the-Past Tense
МАЙБУТНІЙ ДОКОНАНО-ТРИВАЛИЙ ЧАС
У МИНУЛОМУ 298
The Future Perfect Continuous (Progressive) -in-the-Past Tense
ДОПОМІЖНІ ДІЄСЛОВА 299
Auxiliary Verbs All Tenses
Test 299
ДІЄСЛОВА Say,Tell, Speak,Talk 302
Say, Tell, Speak, Talk
Test 303
ДІЄСЛОВА Do, Make 305
Do, Make
Test 308
УЗГОДЖЕННЯ ЧАСІВ 311
The Sequence of Tenses The Sequence of Tenses
Test 312
ПРЯМА І НЕПРЯМА МОВА 314
Direct and Indirect Speech Reported Speech
Test 316
ПАСИВНИЙ СТАН ДІЄСЛОВА 319
The Passive Voice Passive Voice
Test 326
МОДАЛЬНІ ДІЄСЛОВА 328
Modal Verbs Modal Words
Test 334
СПОСІБ ДІЄСЛОВА 336
Mood
УМОВНІ РЕЧЕННЯ 341
Conditionals Sentences
РЕЧЕННЯ РЕАЛЬНОЇ УМОВИ 341
Real Condition.Type I
РЕЧЕННЯ НЕРЕАЛЬНОЇ УМОВИ 342
Unreal Condition. Type II
РЕЧЕННЯ НЕРЕАЛЬНОЇ УМОВИ 342
Unreal Condition.Type III Conditional Sentences
Test 345
ІНФІНІТИВ 348
The Infinitive
ФОРМИ ІНФІНІТИВА 348
The Forms of the Infinitive
СТАН ІНФІНІТИВА 350
Voice Distinctions
ФУНКЦІЇ ІНФІНІТИВА 351
Functions of the Infinitive
ОБ'ЄКТНИЙ ІНФІНІТИВНИЙ КОМПЛЕКС 352
The Objective Infinitive Complex
СУБ'ЄКТНИЙ ІНФІНІТИВНИЙ КОМПЛЕКС 352
The Subjective Infinitive Complex
ПРИЙМЕННИКОВИЙ
ІНФІНІТИВНИЙ КОМПЛЕКС 353
The Prepositional Infinitive Complex The Infinitive
Test 354
ДІЄПРИКМЕТНИК
PARTICIPLE 357
СТАН ДІЄПРИКМЕТНИКА 358
The Voice Distinctions
КОМПЛЕКСИ З ДІЄПРИКМЕТНИКОМ 359
Participial Complexes The Participle
Test 361
ГЕРУНДІЙ
THE GERUND 364
The Gerund
Test 368
Infinitive or Gerund
Test 370
СПОЛУЧНИК
THE CONJUNCTION 373
СУРЯДНІ СПОЛУЧНИКИ 373
Coordinating Conjunctions
ПІДРЯДНІ СПОЛУЧНИКИ 374
Subordinating Conjunctions Conjunctions
Test 375
ВИГУК
THE INTERJECTION 378
ЧАСТКА
THE PARTICLE 379
ТИПИ РЕЧЕНЬ
TYPES OF SENTENCES 380
РОЗПОВІДНЕ РЕЧЕННЯ 380
Declarative sentences
ТИПИ ЗАПИТАНЬ 381
Types of Questions Types of Questions
Test 384
УЗГОДЖЕННЯ ПІДМЕТА З ПРИСУДКОМ 387
Subject - Verb Agreement
Agreement of Subject and Predicate
Test 1 388
Agreement of Subject and Predicate
Test 2 391
ПОРЯДОК СЛІВ У РЕЧЕННІ 394
Word Order Word Order
Test 395
ІНВЕРСІЯ 397
Inversion
Inversion
Test 399

ПЕРЕФРАЗУВАННЯ SENTENCE TRANSFORMATION
1) Comparative/Superlative 403
2) Passive/Active 404
3) Direct and Indirect Speech 405
4) Auxiliary Verbs 406
5) Conditionals 407
6) Unreal'Pasts 408
7) Verb Patterns 409
8) Phrasal Verbs 410
9) Practice 411
ВИКОРИСТАННЯ МОВИ USE OF LANGUAGE
СИНОНІМИ 412
Synonyms
Test 1 453
Test 2 455
Test3 458
СЛОВА, ЩО ЗБИВАЮТЬ З ПАНТЕЛИКУ 461
Confusing Words
Test 1 469
Test 2  473
Test3 477
Test 4 482
ФРАЗОВІ ДІЄСЛОВА 487
Phrasal Verbs
Test 1 514
Test 2 515
Test3 516
Test 4 517
Test 5 518
Test 6 519
Test 7. 520
Test 8 521
Test 9. 522
Test 10 522
Test 11 523
Test 12 524
Test 13 525
Test 14 526
Test 15 527
Test 16 528
Test 17 529
Test 18 530
СЛОВОТВІР WORD FORMATION
50 НАЙЗАГАЛЬНОВЖИВАНІШИХ ПРЕФІКСІВ ТА СУФІКСІВ 531
50 Common Prefixes and Suffixes 50 Common Prefixes and Suffixes Test 533
ТАБЛИЦЯ ПОХІДНИХ СЛІВ 536
Derivatives Table
ЧИТАННЯ 550
READING _
ПИСЬМО 557
WRITING

АУДІЮВАННЯ     576

ДОДАТКИ APPENDICES
КЛЮЧОВІ СЛОВА ДЛЯ НАПИСАННЯ ТВОРІВ, ЛИСТІВ 588
Key Words for Writing
НЕПРАВИЛЬНІ ДІЄСЛОВА 592
Irregular Verbs
ДІЄСЛОВА, ПРИКМЕТНИКИ
ТА ІМЕННИКИ З ПРИЙМЕННИКАМИ 597
Verbs, Adjectives and Nouns with Prepositions
ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 607

Answers