(099) 559 05 94 MTC . Мінімальне замовлення від 100 грн.

Англійська мова ЗНО 2024. Збірник тестових завдань + аудіювання : Валігура О., Давиденко Л. Підручники і посібники. купити

Ціна: 144.00грн.
Стара ціна: 180.00грн.

Англійська мова ЗНО 2024. Збірник тестових завдань + аудіювання : Валігура О., Давиденко Л. Підручники і посібники. купити

ISBN: 9789660737501

Автор:

Формат: 210x297мм (А4)

Рік видання:

Кількість сторінок: 272

Обкладинка: м'яка

Видавництво: Підручники та посібники

Англійська мова ЗНО 2024. Збірник тестових завдань + аудіювання : Валігура О., Давиденко Л. Підручники і посібники. купити

Найповніший за обсягом та видами мовленнєвої діяльності посібник містить різноманітні тестові завдання та 10 варіантів тестів у форматі ЗНО з мультимедійним додатком. Зміст матеріалів відповідає чинній програмі з англійської мови для загальноосвітньої школи та програмі ЗНО.
Використання тестових завдань - ефективний спосіб фронтальної перевірки знань. Метою створення пропонованого навчального посібника є систематизація різноманітних тестів, які дають можливість всебічно перевірити знання з англійської мови' відповідно до вимог чинної програми для загальноосвітніх шкіл, Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти , Програми зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов.

Завантажити мультимедійний додаток до посібника!

Посібник складається з чотирьох частин :

Test Your Language Competence (перевірка мовної компетенції)

Test Your Reading Comprehension (перевірка розуміння прочитаного)

Test Your Sociocultural Competence (перевірка соціокультурної компетенції)

Sample Tests For English Final Ехаm (10 варіантів тестів у форматі ЗНО).

Перша частина посібника Test Your Language Competence складається з п'яти розділів (Test Your Vocabulary, Test Your Grammar, Test Your Spelling, Test Your Pronunciation, Test Your Translation Skills). Запропоновані тести цієї частини посібника перевіряють мовну компетенцію учнів, а саме рівень сформованості лексичних, граматичних, фонетикo-орфографічних навичок та перекладацьких вмінь . ·

Тести у цьому посібнику містять завдання п'яти форм:

1) завдання на встановлення відповідності ;

2) завдання з вибором однієї правильної відповіді;

З) завдання на заповнення пропусків ;

4) завдання з розгорнутою відповіддю;

5) завдання на визначення правильності i неправильності твердження.

Завдання широкого спектру перевіряють мовленнєві уміння та навички учнів, володіння структурою англійської мови на лексичному, граматичному, фонетик0-орфографічному рівнях, знання соціокультурних реалій англомовних країн .

Друга частина посібника Test Your Reading Comprehension складається з автентичних текстів, укладених відповідно до вимог зовнішнього незалежного оцінювання , спрямованих на визначення рівня сформованості вмінь учнів самостійно читати та розуміти автентичні тексти різних жанрів та стилів ; знаходити та аналізувати необхідну інформацію; робити висновки з прочитаного ; аналізувати та зіставляти інформацію, розуміти логічні зв'язки між частинами тексту.

Третя частина посібника Test Your Sociocultural Competence містить тести лінгвокраїнознавчого змісту і зорієнтована на визначення рівня соціокультурної компетенції учнів, зокрема, перевіряється знання історії, географії, культури Великої Британії, Сполучених Штатів Америки та Канади .

Четвертий розділ посібника Sample Tests For English Final Ехаm містить 10 варіантів тестів з англійської мови у форматі ЗНО згідно діючої Програми зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженої Міністерством освіти і науки України. Об'єктами контролю тестів є розуміння на слух (аудіювання), читання і письмо як комунікативні уміння, а також лексичний і граматичний аспекти іншомовної комунікації через використання мови. Зміст тестових завдань подано на автентичних зразках літературного мовлення, прийнятого у Великій Британії та відповідно до сфер і тематики ситуативного спілкування і шкільної навчальної програми.

Наприкінці посібника наведені ключі до всіх тестових завдань, які допоможуть перевірити правильність їх виконання та звернути увагу на навчальний матеріал, що потребує доопрацювання .

Автори сподіваються, що тестові завдання посібника допоможуть учителям організувати індивідуальну та самостійну роботу учнів, сприятимуть підвищенню об'єктивності контролю та оцінювання знань. Посібник буде корисним випускникам шкіл для відновлення та систематизації знань у підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання.