(099) 559 05 94 MTC . Мінімальне замовлення від 100 грн.

Довідник. Математика 100 тем. Експрес-допомога до ЗНО : Виноградова Т. Асса. купити

Ціна: 82.00грн.

Довідник. Математика 100 тем. Експрес-допомога до ЗНО : Виноградова Т. Асса. купити

ISBN: 9789662623703

Автор:

Формат: 148x210мм (А5)

Рік видання:

Кількість сторінок: 144

Обкладинка: м'яка

Видавництво: Асса

Довідник. Математика 100 тем. Експрес-допомога до ЗНО : Виноградова Т. Асса. купити

У 2023 році абітурієнти складатимуть дворівневі тести (базового та профільного рівнів) з математики. Для кращої підготовки до ЗНО та ДПА та засвоєння вивченого матеріалу запропонований посібник розділено на 100 тем.

Збірник структуровано у п'ять основних розділів: «Алгебра», «Функція та її властивості», «Початки математичного аналізу», «Елементи комбінаторики, статистики та теорії ймовірностей», «Геометрія».

Збірка має у своєму складі найбільш важливі теореми, терміни, функції, графіки, пояснення математичних законів і закономірностей. Структура і зміст довідника відповідають шкільній програмі МОН України з математики. Матеріал подано зручно, викладено доступною, зрозумілою мовою, що полегшує його розуміння та засвоєння.

Невеликий обсяг книги робить її зручним для роботи, принаймні для пошуку певного матеріалу, який треба уточнити, або, коли виникає необхідність, поновити в пам'яті.

Без сумніву, виграшним є розміщення теми чітко в межах сторінки, методом слайдів, що активізує зорову, пам'ять. Організація тексту у дві колонки значно полегшує сприйняття предмета вивчення та відповідних прикладів.

Способи подачі матеріалу сприяють успішній самореалізації учнів, зокрема, широкому використанню для самостійної роботи та повторення правил при підготовці до ДПА і ЗНО на 2023 рік.

Серія " Експрес-допомого : 100 тем " це:

Найважливіші теми зі шкільного курсу з математики;

Одна тема за 5 хвилин! Експрес-підготовка до ДПА, ЗНО, контрольної або самостійної роботи;

Одна тема - з одного погляду;

Тільки найнеобхідніша теорія з прикладами.

Алгебра
1. Множини. Дії з множинами .. . .. ... : .. ... .... . . . . . ... 8
2. Числові множини .. ..... .. . .. .. . . ... . ....... . . . . ... . 9
3. Закони додавання та множення .......... '. . . ... . ...... 10
4. Прості та складені числа ...... : . . . . .... . . . .......... 11
5. Ознаки подільності . . ... . . .. , . . . . . .. . ....... . . . . . ... 12
6. Дроби. Дії з дробами . . . . ....... .. . . . . .... . ..... ... . . 13
7" Середні величини. Відсотки . . ......... .. . .. .. . .. . _. . . 15
8. Модуль числа. Властивості модуля . . . . . .. ...... ... ... 17
9. Пропорції .. . ................ .. . .... ... .. .. . .... .. . 18
10. Формули скороченого множення .. .. . ..... . . . ....... 19
11. Степені .......... . . . . . .... . . .. . .. ...... . ... .. : ... 21
12. Логарифми . .. .. . . .. . ......... . .... . .... ... . . ..... 22
13. Арифметичний корінь ....... .. ............... . . .. . 23
14. Прогресії .. ... .. . " . . ........ , ....... . .. -...... .. . .. 25
15. Основи тригонометрії ... ......... . . .... . . ...... . .... 26
16. В:Ластивості тригонометричних функцій .. . . : .. . ...... 27
17. Тригонометричні формули . .. . .... . ....... . . .. . . . . .. 28
18. Формули перетворення суми та різниці тригонометричних функцій у добуток. 30
19. Лінійні рівняння ................. . .. .. .. . .... ... : .32
20. Квадратні рівняння . .... . ... . .... . ..... : . . . .... . . . 33
21. Розв'язання різних квадратних рівнянь . . . : .... .... . . 34
22. Теорема Вієта . ... ........ . .. ... .... . ... . ...... . ... 35
23. Раціональні та ірраціональні рівняння . ... . . . ... . . .. 36
24. Показникові рівняння ...... . . . ..... . .... . ......... 37
25. Логарифмічні рівняння ... . . ... ..... " . . .... . .. . . . .. 38
26. Тригонометричні рівняння .. . . . .... ... . ....... . . . , . 39
• .27. Системи рівнянь із двома змінними . . . ....... . .. · . . . .40
28. Числові нерівності . . .. ...... . . . . .. . .. . . .. .......... 42
29. Лінійні нерівності ..... . .. . ........ . . . . . .. . . .... . . . 43
30. Квадратні нерівності .. . . . ........ ... ...... . ...... . 44
31. Раціональні нерівності ................... .' ..... . . . . 46
32. Ірраціональні нерівності . . ... . .. : .... . ..... . ... .. _ .47
33. Показникові нерівності . .. -. .. , . ... . .. .. ............ 48
34. Нерівності, що містять змінну під знаком модуля ...... 49
35. Логарифмічні нерівності . . . ... . . ...... . . .... ...... . 50
Функція та її властивості . Види функцій
36. Функція ' ... : ............. . ............ . ..... . .. . . 52
37. Область визначення деяких функцій . .. . ...... . ..... 53
38. Парні та непарні функції ...... . ............... ... . 54·
39. Періодичність функції .. . .... .... ....... . . : ........ 55
40. Нулі та знаки функції ....... -.... .. . . : ... . .... . , .. . 56
41. Монотонність функції. Проміжки зростання та спадання функції .· 57
42. Обернена функція ........................... . ..... 58
43. Перетворення графіків ....... ... . . ..... . : . ......... 59
44. Лінійна функція та її графік . ....... ... . .. . ....... . 61
45. Функція, що описує обернену пропорційну залежність . ...... 63
46. Квадратична функція ..... .. . . . .. . . ................. 64
47. Степенева функція .. . ...... . .... .. ...  ........ ..... 66
48. Показникова функція ....... . . . . . ........ ... ..... . . 68
49. Логарифмічна функція ...... .. ........ . . ... ....... 69
50. Тригонометрична функція у = ·sin х . .. . .... .......... 70
51. Тригонометрична функція у = cos х .. ..... : . . .... .... 71
52. Тригонометрична функція у = tg х . .... ... . .......... 72
53. Тригонометрична функція у = ctg х . ......... . . . ..... 73
54. Обернені тригонометричні функції ... ........... ... . 74
Початки математичного аналізу
55. Границя . . .. . .. .. ... ..... . . · ..... .. ... ...... ..... . 78
56. Похідна функції . . .. .. ... ...... ....... . ... .... .... 79
57. Правила диференціювання .. . . ............ · .... .. .. . 81
58. Похідні основних елементарних функцій ... .. .... .... 82
59. Використання похідної для дослідження функцій . .... 83
60. Найпростіші диференціальні рівняння ... . .....  ..... 85
61. Первісна та інтеграл .... . ..................... . .. .. 86
62. Таблиця первісних (невизначених інтегралів) ....... .. 87
63. Визначений інтеграл ..... .. .. · . .. . ....... ....... .. . 88
64. Застосування визначеного інтеграла .......... · .... . .. 89
Елементи комбінаторики, статистики та теорії ймовірностей
65. Метод математичної індукції . Елементи статистики .. . 92
66. Комбінаторика ....... . ........ .. ........... . ...... 93
67. Вибір формули для розв'язання комбінаторних задач ... . 95
68. Елементи теорії ймовірностей .. . .. , . ..... .. . ........ 96
Геометрія
69. Кути на площині .. ....... .......... ..... .. . . .. ... 100
70. Кути, утворені при перетині двох прямих третьою прямою .......101
71. Розташування прямих на площині . . .. ..... ... ..... 102
72. Трикутник ........ . ......... . ......... ...... . ... 104
73. Ознаки рівності трикутників . . .... . .. .. .. ...... . . . . 105
74. Ознаки рівності прямокутних трикутників . . .. ... .... 106
75. Подібність трикутників . . . ..... . .... .. . . . .... .. . . . 107
76. Елементи трикутника та залежності в ньому . ... .... 109 .
77. Радіуси вписаного кола у трикутник та описаного навколо нього) .....110
78. Площа трикутника ...... .. .. ......... . .......... . 111
79. Теореми синусів та косинусів .... . .. ..... . . . ..... . . 112
80. Медіани, висоти, бісектриси трикутника . .. ... .. . ... . 113
81. Рівнобедрений, рівносторонній, прямокутний трикутники . ..115
82. Вписані та центральні кути .... . .... .. : .. . . .. .. . .. 116
83. Взаємне розміщення прямої та кола ..... . ..  .... . .. 118
84. Чотирикутник . .... .. . ...  ...... .. . . . .. . .... . .... 120
85. Паралелограм .. . . . . : . ........ .. . . . ......... · .. . . . 121
86. Прямокутник, ромб, квадрат ....................... 122
87. Трапеція .. . . . . ....... .. ... .. ........ .. · . .. . .. . . . . 123
88. Многокутник · .. . .. . ... . . ..... .............. ..... . 124
89. Правильні многокутники .. . ...... . .. ....... . .. .... 125
90. Коло і круг ....... .... . .......... ....... .. .. ... .. 126
91. Прямі та площини у просторі . ...... ... .. ... . . ... .. 127
92. Площа ортогональної проекції многокутника на площину .. 128 ·
93. Призма ...... .. .... .. . ... .. ....... . ... . . . ....... 129
94. Паралелепіпед . .... . ................ . . . . .. ...... . 130
95. Піраміда ........... . . .. .. ..  ......  ........ ... .. 131
96. Тіла обертання. Циліндр. Конус .... . . . . .. . .... ... .. 133
97. Тіла обертання. Сфера та куля . .. .. . . . . . . ........ . . 135
98. Прямокутна декартова система координат ....... . . .. 136 ·
99. Вектори на площині . . ...... . .. . . . .  .. . .... . .... . . 139
100. Вектори у просторі .. . .... ...... .. .. . .  ... . ... . .. 14.1
Предметний покажчик .. .... . . ... ........ . . . ... . ... 143