(099) 559 05 94 MTC . Мінімальне замовлення від 200 грн.

Фізика в таблицях і схемах. Видавництво Логос. купити

Ціна: 50.00грн.

Фізика в таблицях і схемах. Видавництво Логос. купити

ISBN: 9789665090089

Автор:

Формат: 148x210мм (А5)

Рік видання:

Кількість сторінок: 140

Обкладинка: м'яка

Видавництво: Логос

Фізика в таблицях і схемах. Видавництво Логос. купити

Пропонований посібник-довідник містить стислий виклад основних понять, визначень і законів фізики, які вивчаються в середній школі.

Оформлений у вигляді таблиць і схем, він допоможе вам не лише повторити, а й узагальнити, систематизувати матеріал основних розділів шкільної програми з фізики.
Для старшокласників та абітурієнтів, для всіх, хто цікавиться фізикою.

Механіка 5
Кінематика.Основні поняття та величини. 7
Прямолінійний рівномірний рух. 12
Прямоліній рівноприскорений рух. 14
Рівномірний рух по колу. 17
Нерівномірний рух по колу. 20
Динаміка.
Перший закон Ньютона. 21
Другий і третій закон Ньютона. 22
Інерція. 23
Закон всесвітнього тяжіння. 25
Сила тяжіння. 26
Сила пружності. 28
Закон Гука. 29
Сили тертя. ЗО
Космічні швидкості. 31
Рух тіла під дією сили тяжіння. 32
Вага.Невагомість. 34
Статика. 35
Робота. 37
Закон збереження імпульсу. 39
Закон збереження енергії. 41
Механіка рідин та газів. 42
Г армонічні ко лив ання. 46
Хвилі 50
Молекулярна фізика Молекулярно-кінетична теорія. 54
Теплова рівновага. 57
Основне рівняння М. К. Т. 58
Рівняння стану ідеального газу. 59
Ізопроцеси. 60
Елементи термодинаміки. 61
Перший закон термодинаміки. 63
Другий закон термодинаміки. 67
Деякі властивості реальних газів, рідин та твердих тіл.
Агрегатні стани речовини. 70
Поверхневий натяг. 73
Змочування. Незмочування. 75
Будова та деякі властивості твердих тіл. 76
Електродинаміка 78
Електростатика. 79
Закон Кулона. 79
Напруженість і потенціал елекостатичного поля. 80
Провідники і діелектрики в електростатичному полі. 84

Конденсатори. 86
Постійний електричний струм. 89
Сила струму. Напруга. Опір. 90
Закон Ома для ділянки кола. 92
Робота струму. 93
ЕРС. 94
Електричний струм в різних середовищах. 96
Напівпровідники. 100
Магнітне поле. 103
Магнітна індукція. 104
Закон Ампера. 105
Магнітні властивості речовин. 106
Вихрове електричне поле.Самоіндукція. 108
Електромагнітні коливання 110
Коливальний контур. 111
Генератор електромагнітних коливань. 113
Змінний струм. 113
Індуктивність і ємність у колі змінного струму. 115
Резонанс. 116
Трансформатор. 117
Оптика.
Геометрична оптика Закони геометричної оптики. 118
Повне відбивання. 119
Проходження світла через лінзи. 121
Фізична оптика Інтерференція, дифракція, дисперсія і поляризація. 125
Світлові кванти.Фотоефект.Тиск світла. 128
Елементи теорії відносності. 130
Атом і атомне ядро. Ядерні реакції. 133