(099) 559 05 94 MTC . Мінімальне замовлення від 200 грн.

Історія України 10-11 клас. Таблиці та схеми до ЗНО : Губіна С. Видавництво: Торсінг. купити

Ціна: 80.00грн.

Історія України 10-11 клас. Таблиці та схеми до ЗНО : Губіна С. Видавництво: Торсінг. купити

ISBN: 9789669397126

Автор:

Формат: 210x297мм (А4)

Рік видання:

Кількість сторінок: 96

Обкладинка: м'яка

Видавництво: Торсінг

Історія України 10-11 клас. Таблиці та схеми до ЗНО : Губіна С. Видавництво: Торсінг. купити

Даний навчальний посібник укладено відповідно до діючої програми з історії України для загальноосвітніх навчальних закладів, рекомендованої Міністерством освіти і науки України, і ставить за мету виробити в учнів уміння відрізняти факт від вигадки, викривати не об’єктивність, стереотипи, шаблонність мислення, критично використовувати набуті знання в певному історичному контексті, аргументовано відстоювати власну точку зору.

Матеріал навчального посібника охоплює історичний період з 1914 року до сьогодення і викладений стисло, доступно у вигляді таблиць і схем. Автор використав матеріал сучасних шкільних підручників, історичних джерел і наукової літератури.
Історичні документи дібрані таким чином, щоб спонукати як учителів, так і учнів до роздумів, давати фактичний матеріал для дискусій, сприяти з’ясуванню істини. До посібника ввійшли матеріали, за характером та змістом цікаві й доступні для учнів, корисні для вчителів під час підготовки до уроків, тематичних атестацій, державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів до ВНЗ. Наводяться факти з першоджерел, що відображають позицію представників різних соціальних прошарків, верств населення, політичних партій і рухів, що сприяє не тільки розширенню історичного світогляду учнів, а й кращому розумінню гостроти протистоянь в історії України вказаного періоду, неупередженій оцінці історичного шляху України.
Слід звернути увагу на те, що історичні документи друкуються як мовою оригіналу, зі збереженням орфографії та пунктуації, так і в перекладі на сучасну українську мову.
Укладаючи навчальний посібник, автор ставив за мету посилити роль самостійної роботи учнів, зорієнтувати їх на практичну діяльність, на формування вміння вирішувати суперечливі питання, вибирати з-поміж різних версій або тлумачень минулого кілька точок зору, визначати пріоритети щодо оцінювання історичних фактів, подій та явищ.
Посібник стане у нагоді учням 10-11 класів загальноосвітніх шкіл, гімназій та ліцеїв, які готуються складати ЗНО з історії України, а також усім, хто прагне знати історію українського народу.

ПЕРЕДМОВА З
10 КЛАС
НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ (1914-1939 pp.)
ТЕМА 1. УКРАЇНА НА ПОЧАТКУ XX ст 4
Адміністративно-територіальний поділ українських земель на початку XX ст 4
Економічний розвиток українських земель на початку XX ст 5
Розвиток культури на початку XX ст 7
ТЕМА 2. УКРАЇНА В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. ПОЧАТОК УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ .... 10
Початок Першої світової війни 10
Українські землі в 1915-1917 роках 12
Початок Української революції 14
Проголошення автономії України 16
ТЕМА 3. УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНІСТЬ У 1917-1921 рр 18
Проголошення Української Народної Республіки 18
Війна радянської Росії з Українською Народною Республікою.
Проголошення незалежності України 18
Українська держава 20
Директорія УНР 22
Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР) 23
Політика радянського уряду в Україні в 1919 році 24
Україна в другій половині 1919-на початку 1920 р 26
Варшавська угода та її наслідки 27
Розгром військ Врангеля і махновців 28
Діяльність Н. Махна 28
ТЕМА 4. КУЛЬТУРНІ ЗДОБУТКИ ТА ВТРАТИ УКРАЇНИ В 1917-1921 РОКАХ 29
ТЕМА 5. УКРАЇНСЬКА СРР В УМОВАХ НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ (1921-1928 pp.) 31
Економічне і соціальне життя в роки непу 31
Підходи керівників УСРР та РСФРР до об’єднання 31
Н (нова) Е (економічна) П (політика) 32
Культура і духовне життя в роки непу 34
ТЕМА 6. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ (1929-1938 pp.) 36
Сталінська індустріалізація України 36
Суцільна колективізація в Україні 37
Голодомор в Україні 1932-1933 років 39
Стан культури в Україні у 30-ті роки 40
ТЕМА 7. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В 1921-1939 РОКАХ 42
Територія і населення західноукраїнських земель 42
Українські землі у складі Польщі 42
Територія і населення етнографічних земель в складі Польщі
(станом на 1 грудня 1931 року) 42
Українські землі у складі Румунії 43
Інтегральний націоналізм як нова ідеологія 44
Закарпаття у складі Чехословаччини 44
11 КЛАС
НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ (1939-2006 pp.)
ТЕМА 1. ВЕЛИКА ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА (1941-1945 pp.) 45
Радянсько-німецькі договори 1939 року і західноукраїнські землі 45
Окупація України військами Німеччини та її союзників 48
Окупаційний режим і розгортання руху Опору в Україні 49
Особливості руху Опору в Україні (1941-1942 pp.) 50
Україна в 1943 році 51
Особливості руху Опору в Україні (1943 р.) 52
Україна на завершальному етапі війни (1944-1945 pp.) 52
Особливості руху Опору в Україні (1944-1945 pp.) 53
Культура України в роки війни 54
ТЕМА 2. УКРАЇНА В ПЕРШІ ПОВОЄННІ РОКИ (1945 — ПОЧАТОК 50-х РОКІВ) 55
Україна в період повоєнної відбудови 55
Голод 1946-1947 років 56
Радянізація західних областей України 57
Культурне життя в Україні у другій половині 40-х-на початку 50-х років 58
ТЕМА 3. УКРАЇНА В УМОВАХ ПОЛІТИЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ
СУСПІЛЬСТВА (СЕРЕДИНА 50-х — СЕРЕДИНА 60-х РОКІВ) 60
Україна на початку 50-х років 60
Суспільно-політичне життя й політична боротьба в Україні 61
Усунення М. С. Хрущова від влади 63
Стан економіки України наприкінці 50-х-у першій половині 60-х років 63
Культура і духовне життя в Україні 65
Національно-визвольний рух в Україні у післявоєнний час 66
Дисидентський рух в Україні в 60-ті-80-ті роки 66
ТЕМА 4. УКРАЇНА У ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ
(СЕРЕДИНА 60-х — СЕРЕДИНА 80-х РОКІВ) 68
Політико-ідеологічна криза радянського ладу в Україні 68
Конституція УРСР 1978 р 69
Стан економіки України та назрівання економічної кризи 69
Етносоціальні процеси та рівень життя населення 70
Культура і духовне життя 71
ТЕМА 5. РОЗПАД РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ
Й ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ (1985-1991 pp.) 73
Перебудова в Радянському Союзі й Україна 73
Техногенна катастрофа планетарного масштабу 74
Погіршення економічної ситуації в Україні в другій половині 80-х років 75
Розгортання національно-визвольного руху в Україні 76
Спроби політичних реформ і зростання активності українського суспільства 77
Формування передумов незалежності України 80
Здобуття Україною незалежності 81
ТЕМА 6. УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 84
Початок державотворчих процесів 84
Уряд України в 1991-1994 роках 85
Державотворчі процеси в Україні в 1994-2001 роках 85
Етапи державотворчого процесу 87
Конституційний процес в Україні. Конституція України 1996 р 88
Економічне життя України в першій половині 90-х років 89
Спроби реформування економіки 90
Розподіл депутатських місць у багатомандатному загальнодержавному окрузі 90
Сучасний стан, проблеми української економіки
та пошук шляхів їх вирішення 91
Етносоціальні процеси та рівень життя населення України 92
Релігійне життя України в умовах незалежності 93
Культурні процеси в незалежній Україні 94
Україна у 2001-2015 роках 95
Політичні процеси в Україні на початку XXI ст 98
Економічні процеси в Україні на початку XXI ст 105
ЛІТЕРАТУРА 110