(099) 559 05 94 MTC . Мінімальне замовлення від 100 грн.

Історія України: опорний конспект. Підготовка до ЗНО. Повний курс у 49 таблицях : Харькова Н. купити

Ціна: 100.00грн.
Стара ціна: 115.00грн.

Історія України: опорний конспект. Підготовка до ЗНО. Повний курс у 49 таблицях : Харькова Н. купити

ISBN: 9789661052412

Автор:

Формат: 210x297мм (А4)

Рік видання:

Кількість сторінок: 56

Обкладинка: м'яка

Видавництво: Навчальна книга - Богдан

Історія України: опорний конспект. Підготовка до ЗНО. Повний курс у 49 таблицях : Харькова Н. купити

Для того щоб учні могли вільно оперувати всією необхідною інформацією з історії України під час підготовки до ЗНО, було й створено цей опорний конспект автором.

Матеріал тут викладено у вигляді таблиць. Загальновідомо, що знання фактів іще не гарантує розуміння: їх треба ввести в систему, необхідно побачити діалектичний зв’язок, зрештою, логіку для кращого сприймання і засвоєння.

Найважливіша риса цього видання — системність. Не менш суттєві моменти — цілісність і наочність. На кожну тему відведено 1-2 сторінки. Кольорами виділено основні думки: червоним — назви підрозділів, на які поділено тему; синім — важливу інформацію для запам’ятовування. Таким чином, таблиці структуровані від загального до більш конкретного.

Видання відповідає вимогам шкільної програми Міністерства освіти і науки України з історії. У ньому можна знайти відповіді практично на всі запитання ЗНО, оскільки автор опрацював дуже багато шкільних підручників. Крім того, факти звірено з авторитетними довідковими виданнями.

Дані таблиць знадобляться випускникам шкіл для вивчення та повторення матеріалу з історії України до ЗНО.

Стародавня історія України
Трипільська культура. Світ кочівників у ранній залізний вік
Античні міста-колонії в Північному Причорномор’ї та Криму. Давні слов’яни
Виникнення Русі-України
Київська держава за часів князювання Ольги, Святослава та Володимира Великого
Київська держава за часів князювання Ярослава Мудрого, Ярославичів і Володимира Мономаха
Київська Русь в добу роздробленості. Галицько-Волинська держава
Українські землі у складі Великого князівства Литовського (ВКЛ) та Польщі в ХІV–ХV ст.
Українські землі у складі Угорщини, Молдавії та Московської держави. Крим та українське Причорномор’я (XIV–XV ст.)
Культура Київської Русі та Галицько-Волинської держави
Повторювально-узагальнююча таблиця «Середньовічна історія України»
Українські землі в ХVІ ст.
Українське козацтво в ХVІ ст.
Періодизація суспільного розвитку
Українські землі в XVII ст.
«Руїна» 1657–1687 рр.
Українські землі у ХVІІІ ст.
Колоніальна політика Російської імперії щодо України в другій половині ХVІІІ ст.
Культура України в ХVІІ–ХVІІІ ст.
Культурне та церковне життя в ХVІІ–ХVІІІ ст.
Українські землі в першій половині ХІХ ст.
Суспільно-політичний рух в Україні в першій половині XIX ст.
Модернізація українського суспільства в другій половині ХІХ ст.
Суспільно-політичний рух в другій половині ХІХ ст.
Культура України в ХІХ ст.
Економічний розвиток українських земель на початку ХХ ст.
Український національний рух на початку ХХ ст.
Українські землі в роки Першої світової війни 1914–1917 рр.
Українська революція (березень 1917 р. – початок 1918 р.)
Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (1918 р. – початок 1919 р.)
Боротьба за Наддніпрянську Україну в 1919–1921 рр.
Радянська влада в Україні в 1921–1939 рр.
Західноукраїнські землі в 1921–1939 рр.
Україна під час Другої світової війни 1939–1945 рр.
Звільнення України від нацистських окупантів
Україна в перші повоєнні роки (1945 р. — початок 1950-х рр.)
Україна в добу хрущовської «Відлиги» (1953–1964 рр.)
Спроба економічних і соціальних реформ наприкінці 1950-х — у першій половині 1960-х рр.
Культура і духовне життя в Україні наприкінці 1950-х — в першій половині 1960-х рр. Відлига
Культура та духовне життя України в 1965–1984 рр. Друга хвиля дисидентського руху. Застій
Україна в період загострення кризи радянської системи (середина 60-х — початок 80-х рр.)
Реформи в сільському господарстві. Етносоціальні процеси та рівень життя населення в період застою
Розпад Радянського Союзу та відродження незалежності України (1985–1991рр.)
Повторювально-узагальнююча таблиця «Українські землі в ХVІ–ХХ ст.»
Державотворчі процеси в умовах незалежності
Україна — незалежна держава