(099) 559 05 94 MTC . Мінімальне замовлення від 100 грн.

НМТ 2024 Тренажер для підготовки до НМТ : математика, українська мова, історія України : Мартинюк О., Білецька О., Земерова Т.

Ціна: 120.00грн.
Стара ціна: 150.00грн.

НМТ 2024 Тренажер для підготовки до НМТ : математика, українська мова, історія України : Мартинюк О., Білецька О., Земерова Т.

ISBN: 9789660742406

Автор:

Формат: 210x297мм (А4)

Рік видання:

Кількість сторінок: 176

Обкладинка: м'яка

Видавництво: Підручники та посібники

НМТ 2024 Тренажер для підготовки до НМТ : математика, українська мова, історія України : Мартинюк О., Білецька О., Земерова Т. 

Посібник уміщує 10 орієнтовних варіантів національного мульти-предметного тесту (НМТ) з математики, української мови, історії України. Зміст видання відповідає вимогам Програм зовнішнього незалежного оцінювання, затверджених МОН України.

Посібник допоможе випускникам і абітурієнтам у підготовці до ЗНО/НМТ.

Зовнішнє незалежне оцінювання цьогоріч відбудеться у вигляді національного мультипред-метного тесту (НМТ) із трьох обов’язкових предметів (української мови, математики, історії України) і на вибір абітурієнта одного із предметів: української літератури, іноземної мови, біології, хімії, фізики, географії.

Математика

Зміст блоку завдань з математики відповідатиме програмі ЗНО з математики. Вона охоплює всі теми з алгебри й геометрії, які вивчали у шкільному курсі, а саме:

 • • «Числа і вирази»;
 • • «Рівняння, нерівності і їх системи»;
 • • «Функції»;
 • • «Ймовірність випадкової події, вибіркові характеристики (середнє значення), аналіз діаграм та графіків»;
 • • «Планіметрія»;
 • • «Стереометрія».

Усього в НМТ з математики 22 завдання, з-поміж яких:

 • • 15 завдань з вибором однієї правильної відповіді з п’яти запропонованих варіантів;
 • • 3 завдання на встановлення відповідності (3 «логічні пари»);
 • • 4 завдання відкритої форми з короткою відповіддю (неструктуровані завдання).

Завдання з математики оцінюватимуться відповідно до такої схеми нарахування балів: по 1 балу за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді; по 1 балу за кожну правильно визначену логічну пару в завданнях на встановлення відповідності; по 2 бали за кожну правильну коротку відповідь.

Отже, за виконання завдань з математики можна отримати від 0 до 32 балів. Пізніше результат буде переведено в шкалу 100–200 балів.

Українська мова

Зміст блоку завдань національного мультипредметного тесту (НМТ) з української мови відповідатиме чинній програмі ЗНО з української мови та літератури. Зверніть увагу, що у відповідній програмі вас має цікавити лише та частина, що стосується української мови. Вона охоплює всі мовні теми, вивчення яких передбачено в шкільному курсі української мови, а саме:

 • • «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія»;
 • • «Лексикологія. Фразеологія»;
 • • «Будова слова. Словотвір»;
 • • «Морфологія»;
 • • «Синтаксис»;
 • • «Стилістика»;
 • • «Розвиток мовлення».

Питома вага до кожного розділу мовознавства в змісті блоку НМТ з української мови загалом відповідає тому, що характеризує зміст тестів ЗНО з української мови. Розділам «Стилістика» та «Розвиток мовлення» приділено менше уваги з огляду на комп’ютерний формат тестування, який, зокрема, унеможливлює використання завдань на надання письмової розгорнутої чи короткої відповідей.

Усього в блоці НМТ з української мови 30 завдань, з-поміж яких:

 • • 10 завдань з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів;
 • • 15 завдань з вибором однієї правильної відповіді з п’яти варіантів;
 • • 5 завдань на встановлення відповідності (потрібно встановити по 4 «логічні пари»).

Завдання з української мови оцінюватимуть відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної в ЗНО, тобто по 1 тестовому балу за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді та по 1 тестовому балу за кожну правильно визначену логічну пару в завданнях на встановлення відповідності. Отже, за виконання завдань блоку НМТ з української мови можна отримати від 0 до 45 балів. Пізніше результат кожного блоку буде також переведено в шкалу 100–200 балів.

Історія України

Зміст завдань національного мультипредметного тесту (НМТ) з історії України відповідає чинній програмі ЗНО з історії України. Цей блок охоплює такі теми:

 • • «Українські землі у складі Речі Посполитої в другій половині XVI ст.»;
 • • «Українські землі у складі Речі Посполитої в першій половині XVII ст.»;
 • • «Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.»;
 • • «Козацька Україна наприкінці 50–80-х рр. XVII ст.»;
 • • «Українські землі наприкінці XVII — в першій половині XVIII ст.»;
 • • «Українські землі в другій половині XVIII ст.»;
 • • «Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII — в першій половині XIX ст.»;
 • • «Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII — в першій половині XIX ст.»;
 • • «Культура України кінця XVIII – першої половини XIX ст.»;
 • • «Українські землі у складі Російської імперії в другій половині XIX ст.»;
 • • «Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині XIX ст.»;
 • • «Культура України в другій половині XIX — на початку XX ст.»;
 • • «Українські землі у складі Російської імперії в 1900–1914 рр.»;
 • • «Українські землі у складі Австро-Угорщини в 1900–1914 рр.»;
 • • «Україна в роки Першої світової війни»;
 • • «Початок Української революції»;
 • • «Розгортання Української революції. Боротьба за відновлення державності»;
 • • «Встановлення комуністичного тоталітарного режиму в Україні»;
 • • «Утвердження більшовицького тоталітарного режиму в Україні»;
 • • «Західноукраїнські землі в міжвоєнний період»;
 • • «Україна в роки Другої світової війни»;
 • • «Україна в перші повоєнні роки»;
 • • «Україна в умовах десталінізації»;
 • • «Україна в період загострення кризи радянської системи»;
 • • «Відновлення незалежності України»;
 • • «Становлення України як незалежної держави»;
 • • «Творення нової України».

Усього в блоці НМТ історії України 30 завдань, з-поміж яких:

 • • 20 завдань з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів;
 • • 4 завдання на встановлення відповідності (4 логічні пари);
 • • 3 завдання на встановлення послідовності подій чи явищ;
 • • 3 завдання з вибору 3 відповідей з 7.

За кожну правильну відповідь, встановлену логічну пару нараховується 1 тестовий бал. Завдання на встановлення правильної послідовності оцінюється в 3 бали, якщо правильно вказано послідовність усіх подій; 2 бали, якщо вказано першу та останню події; 1 бал, якщо вказано або першу, або останню подію.

Загалом за виконання блоку з історії України можна набрати від 0 до 54 балів. Отриманий результат буде переведено у шкалу 100–200 балів.

Пропонований посібник призначений для підготовки учнів закладів загальної середньої освіти до зовнішнього незалежного оцінювання у вигляді національного мультипредметного тесту.

У посібнику подано 10 орієнтовних варіантів національного мультипредметного тесту (НМТ) з математики, української мови та історії України. Наприкінці посібника подано розв’язки та відповіді до всіх завдань.

Запропоновані у виданні матеріали допоможуть узагальнити знання і виявлять рівень готовності випускників до складання ЗНО у вигляді національного мультипредметного тесту.